Savjetovanja

POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA

23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Porezni pregled je mogućnost pregleda porezne dokumentacije koju poduzetnici mogu dobrovoljno provesti na način da angažiraju stručnjaka koji će identificirati porezne rizike, dok je porezni nadzor postupak koji provode ovlašteni službenici Porezne uprave radi utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. Poreznu optimizaciju, pak, predstavlja ostvarivanje poreznih ušteda, na poreznim propisima dozvoljen način. Na ovom savjetovanju ćemo polaznike upoznati s mogućnostima koje pruža porezni pregled, ali i detaljno pojasniti postupak poreznog nadzora, te izložiti mogućnosti smanjenja poreznog opterećenja na poreznim propisima dozvoljen način.


Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, urednik-savjetnik Novog informatora
  POREZNI PREGLED POSLOVANJA
   - Porezni pregled poslovanja i razlike s poreznim nadzorom
   - Tijek poreznog pregleda
   - Identificiranje i ispravak poreznih rizika
   - Izvješće o poreznim rizicima i preporuke
   - Posebni status poreznog obveznika, dobrovoljnog ispunjavatelja
      poreznih obveza koji omogućava da se ne pokreće porezni nadzor
   - Pitanja i odgovori


 Zdravko Vukšić, dipl. oec., Ministarstvo financija - Porezna uprava
  POREZNI NADZOR
   - Porezni nadzor i sudionici
   - Obuhvat i trajanje nadzora
   - Odabir subjekata za nadzor
   - Tijek nadzora i dokazni postupak
   - Porezna nagodba u poreznom nadzoru
   - Pitanja i odgovori


 doc. dr. sc. Vlasta Roška, ovlašteni porezni savjetnik
  POREZNA OPTIMIZACIJA
   - Strategija poslovanja i optimalno plaćanje poreza
   - Tuzemni i međunarodni aspekt porezne optimizacije
   - Tehnike porezne optimizacije
   - Porezna optimizacija iz perspektive poreznih tijela država članica EU
   - Primjeri iz prakse
   - Pitanja i odgovori


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnosti za prtplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348
poziv na broj 00 230518-1 -OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

 

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454
seminari@informator.hr

Ostala savjetovanja u 2009 godini:
KOMUNALNE DJELATNOSTI I JAVNA NABAVA - Zagreb, 25. studenoga 2009. (srijeda), u 9,30 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I NEKRETNINE - Zagreb, 21. listopada 2009. (srijeda), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - Zagreb, 17. rujna 2009.(četvrtak), u 9,30 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - Zagreb, 28. svibnja 2009. (četvrtak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U PODRUČJU NEKRETNINA - 2009. - Zagreb, 28. travnja 2009. (utorak), s početkom u 9,30 sati
NOVELE ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - Zagreb, 24. ožujka 2009. (utorak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI I NOVINE U RADNIM ODNOSIMA I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - Zagreb, 10. ožujka 2009. (utorak), s početkom u 9,30 sati
JAVNA NABAVA - Zagreb, 29. 01. 2009. (četvrtak) s početkom u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: