Savjetovanja

PLANIRANJE KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA I DOZVOLE ZA GRADNJU -

Usporedba nekih država članica EU i Republike Hrvatske

10. studenoga 2010. (srijeda), u 9,00 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Otvaranje seminara:

 • Marina Šurbek, direktorica Novog informatora
 • Zvonimir Sever, predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva
 • Tomislav Ćurković, predsjednik Hrvatske komore arhitekata
 • Program savjetovanja:

 • PLANIRANJE KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA NA RAZINI JLS-A UREĐENO ZPUG-om
 • PRIKAZ PLANIRANJA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA NA RAZINI JLS-a U NEKIM DRŽAVAMA ČLANICAMA EU
 • VRSTE I NAMJENA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA, NAČIN KORIŠTENJA I ISKORISTIVOST GRAĐEVNE ČESTICE
 • PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
 • HRVATSKA ISKUSTVA U UREĐENJU PROJEKTIRANJA, STJECANJA DOZVOLE ZA GRADNJU I NADZORA IZVOĐENJA GRAĐEVINA VISOKOGRADNJE
 • NJEMAČKA ISKUSTVA U UREĐENJU PROJEKTIRANJA, KONTROLE, STJECANJA DOZVOLE ZA GRADNJU I NADZORA IZVOĐENJA GRAĐEVINA VISOKOGRADNJE
 • URBANA KOMASACIJA – PRIMJER NJEMAČKE PRAKSE
 • POSEBNO URBANISTIČKO PRAVO – PRIMJER NJEMAČKE PRAKSE

  Prezentacija u PDF formatu

  Otvorena rasprava o stanju planiranja korištenja zemljišta i stjecanja dozvola za gradnju u Republici Hrvatskoj te usporedba s nekim državama članicama EU

  Predavači

 • JOSIP BIENENFELD , dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u MZOPUG-u
 • mr. sc. VLADIMIR KRTALIĆ, dipl. ing. građ., stalni sudski vještak za graditeljstvo
 • dr. sc. JASENKA KRANJČEVIĆ, dipl. ing. arh., Institut za turizam, Zagreb
 • prof. dr. sc. VLADO BELAJ, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
 • DAVOR MRDULJAŠ, dipl. iur., državni tajnik u MZOPUG-u
 • mr. sc. VLADIMIR KRTALIĆ, dipl. ing. građ., Stalni sudski vještak za graditeljstvo
 • dr. sc. JASENKA KRANJČEVIĆ, dipl. ing. arh., Institut za turizam, Zagreb
 • Posebna napomena:
  Seminar se boduje u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08 i 141/09), sa 7 bodova građevno - tehničke regulative.


  Kotizacija:
  Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 101110 - OIB

  Naknada uključuje:
  • sudjelovanje na savjetovanju
  • knjiga autora V. Krtalića, PLANIRANJE KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA – Usporedba načina i sustava planiranja u nekim državama članicama EU i Republike Hrvatske; nakladnik Novi informator, Zagreb, prosinac 2009., u kojoj se nalaze prijevodi aktualnih njemačkih, a osobito bavarskih propisa javnog građevinskog prava koji uređuju: prostorno uređenje, regionalno i lokalno planiranje te gradnju
  „Reforma Bavarskog zakona o gradnji“; sažeti prikaz reforme s prijevodom 16 obrazaca kojima je uređen upravni postupak od podnošenja zahtjeva za gradnju do stjecanja uvjeta za korištenje izgrađene građevine visokogradnje visokogradnje
  • kavu i osvježenje prije početka seminara te u stanci za odmor
  Dodatne informacije:
  tel: 01/4555-454
  faks: 01/4612-553

  mail: seminari@novi-informator.net

  Ostala savjetovanja u 2018 godini:
  PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
  Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: