Savjetovanja

PDV – AKTUALNOSTI, POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA I POREZNI TRETMAN NEKRETNINA

23. travnja 2018. (ponedjeljak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Svrha ovog savjetovanja je pojasniti PDV tretman poslovnih transakcija poreznih obveznika s naglaskom na aktualnosti, te primjere i dvojbe iz prakse. Stoga Vas pozivamo na ovo savjetovanje kako biste usvojili nova i osvježili postojeća znanja iz područja poreza na dodanu vrijednost.


Predavači:
mr. sc. Mirjana Mahović - Komljenović, dipl. oec, Porezna uprava, Ministarstvo financija
dr. sc. Vlasta Roška, ovl. porezni savjetnik
Mira Ognjan, dipl. oec, stalna sudska vještakinja za računovodstvo i financije

AKTUALNOSTI I DVOJBE U OPOREZIVANJU PDV-om
- Tko je obveznik PDV-a u 2018. godini
- Ulazak u sustav PDV- tijekom godine i registracija za potrebe PDV-a
- Specifičnosti poreznog položaja gradova i općina
- Isporuka dobara i usluga u tuzemstvu
- PDV tretman transakcija s trećim zemljama
- Obveza izdavanja računa i napomene na računima
- Račun malog poreznog obveznika i račun u elektroničkom obliku
- Evidentiranje odbitka pretporeza za prijevozna sredstva od 1.1.2018. godine
- Podjela pretporeza, te ispravak pretporeza
- Tuzemni prijenos porezne obveze za građevinske usluge
- Obavljanje isključivo oslobođenih isporuka
- Usklađivanje i ispravci Obrasca PDV, PPO, ZP i PDV-S
- Korištenje novog jedinstvenog portala Porezne uprave
- EPotvrde o stanju duga u obliku elektroničkog zapisa
- Pitanja i odgovori

POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA PDV-om
- Poseban postupak oporezivanja turističkih agencija
- Poseban postupak oporezivanja prodaje putem javne dražbe
- Poseban postupak oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog
  i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga osobama
   koje nisu porezni obveznici
- Poseban postupak oporezivanja marže
- Poseban postupak oporezivanja investicijskog zlata
- Poseban postupak oporezivanja malih poreznih obveznika
- Pitanja i odgovori

POREZNI TRETMAN NEKRETNINA (PDV i PPN)
- Isporuke zemljišta
- Isporuka građevina
- Ispravak pretporeza prilikom prodaje nekretnina
- Prijava prometa nekretnina
- Porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo
- Isporuka nekretnina u postupku ovrhe
- Porezni tretman iznajmljivanja stanova i poslovnih prostora
- Porezni tretman iznajmljivanja nekretnina u turističke svrhe
- Pitanja i odgovori


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na stručnom savjetovanju iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na stručnom savjetovanju u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na stručnom savjetovanju, radni pribor i materijale te napitak za vrijeme stanke.
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 00 230418– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja stručnog savjetovanja.

Dodatne informacije
tel: 01/4555-454, faks: 01/4612-553
mail: seminari@informator.hr

Ostala savjetovanja u 2016 godini:
Radionica NOVINE U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - 12. prosinca 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h 
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - RIJEKA - 2. prosinca 2016. (petak), u 10,00 sati
Savjetovanje POREZNA REFORMA – NOVOSTI OD 1. SIJEČNJA 2017. - 25. studenoga 2016. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 25. studenoga 2016. (petak), u 9,00 sati
Savjetovanje NOVE POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU - prijedlog - 7. studenoga 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - OSIJEK - 26. listopada 2016. (srijeda), u 10,00 sati
Savjetovanje AKTUALNA PITANJA RADNOG I SLUŽBENIČKOG PRAVA - 11. listopada 2016. (utorak), u 9,30 h
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - SPLIT - 27. rujna 2016. (utorak), u 10,00 sati
Radionica PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 16. rujna 2016. (petak), u 9,00 sati
Savjetovanje NEKRETNINE 2016. - 5. srpnja 2016. (utorak) s početkom u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI I ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 28. lipnja 2016. (utorak) s početkom u 9,00 sati
Radionica GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. lipnja 2016. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ZUP-a I UREDSKO POSLOVANJE - 1. travnja 2016. (petak), u 9,00 sati
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,00 sati
GRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 19. veljače 2016. (petak), s početkom u 9,30 sati
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - 29. siječnja 2016. (petak) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: