Savjetovanja

PDV – AKTUALNOSTI, POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA I POREZNI TRETMAN NEKRETNINA

23. travnja 2018. (ponedjeljak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Svrha ovog savjetovanja je pojasniti PDV tretman poslovnih transakcija poreznih obveznika s naglaskom na aktualnosti, te primjere i dvojbe iz prakse. Stoga Vas pozivamo na ovo savjetovanje kako biste usvojili nova i osvježili postojeća znanja iz područja poreza na dodanu vrijednost.


Predavači:
mr. sc. Mirjana Mahović - Komljenović, dipl. oec, Porezna uprava, Ministarstvo financija
dr. sc. Vlasta Roška, ovl. porezni savjetnik
Mira Ognjan, dipl. oec, stalna sudska vještakinja za računovodstvo i financije

AKTUALNOSTI I DVOJBE U OPOREZIVANJU PDV-om
- Tko je obveznik PDV-a u 2018. godini
- Ulazak u sustav PDV- tijekom godine i registracija za potrebe PDV-a
- Specifičnosti poreznog položaja gradova i općina
- Isporuka dobara i usluga u tuzemstvu
- PDV tretman transakcija s trećim zemljama
- Obveza izdavanja računa i napomene na računima
- Račun malog poreznog obveznika i račun u elektroničkom obliku
- Evidentiranje odbitka pretporeza za prijevozna sredstva od 1.1.2018. godine
- Podjela pretporeza, te ispravak pretporeza
- Tuzemni prijenos porezne obveze za građevinske usluge
- Obavljanje isključivo oslobođenih isporuka
- Usklađivanje i ispravci Obrasca PDV, PPO, ZP i PDV-S
- Korištenje novog jedinstvenog portala Porezne uprave
- EPotvrde o stanju duga u obliku elektroničkog zapisa
- Pitanja i odgovori

POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA PDV-om
- Poseban postupak oporezivanja turističkih agencija
- Poseban postupak oporezivanja prodaje putem javne dražbe
- Poseban postupak oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog
  i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga osobama
   koje nisu porezni obveznici
- Poseban postupak oporezivanja marže
- Poseban postupak oporezivanja investicijskog zlata
- Poseban postupak oporezivanja malih poreznih obveznika
- Pitanja i odgovori

POREZNI TRETMAN NEKRETNINA (PDV i PPN)
- Isporuke zemljišta
- Isporuka građevina
- Ispravak pretporeza prilikom prodaje nekretnina
- Prijava prometa nekretnina
- Porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo
- Isporuka nekretnina u postupku ovrhe
- Porezni tretman iznajmljivanja stanova i poslovnih prostora
- Porezni tretman iznajmljivanja nekretnina u turističke svrhe
- Pitanja i odgovori


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na stručnom savjetovanju iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na stručnom savjetovanju u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na stručnom savjetovanju, radni pribor i materijale te napitak za vrijeme stanke.
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 00 230418– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja stručnog savjetovanja.

Dodatne informacije
tel: 01/4555-454, faks: 01/4612-553
mail: seminari@informator.hr

Ostala savjetovanja u 2014 godini:
RADIONICA: PRIMJENA ZUP-a I PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU - 24. studenoga 2014.(ponedjeljak) u 9,00, sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA: JAVNA NABAVA – PRIMJENA PROPISA U PRAKSI - 10. studenog 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE 2014. - 21. listopada 2014. (utorak) u 9,30 sati
IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA - 2. listopada 2014. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O RADU - 11. rujna 2014. (četvrtak) u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U SPLITU - 8. rujna 2014. (ponedjeljak), u 11 sati
JAVNA NABAVA - 30. lipnja 2014. (ponedjeljak), u 9,00 sati
UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI - 16. lipnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 3. lipnja 2014. (utorak), u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA - 19. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. svibnja 2014. (srijeda) u 9,30 sati
NEKRETNINE 2014 - 7. travnja 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI O JAVNOJ NABAVI - 24. ožujka 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
NOVINE U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU - 24. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
SUSTAV PDV-a U JLP(R)S-u I DRŽAVNIM TIJELIMA - 10. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: