Savjetovanja

ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU - Odgovornost lokalne i područne (regionalne) samouprave Referenti: Ivica Crnić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske mr. sc. Jadranko Jug, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

Zagreb, 4. ožujka 2008. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

 • Uvodno o odgovornosti države
 • Odgovornost za nezakonit i/ili nepravilan rad
  Odgovara li država isključivo prema načelu objektivne odgovornosti kritika stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske;
 • Odgovornost na načelima društvene solidarnosti
 • Postupanje oštećenika prije podnošenja tužbe protiv Republike Hrvatske
  Zahtjev za mirno rješenje spora kao procesna pretpostavka dopustivosti tužbe; Označavanje države kao tuženika u tužbi;
 • Pravo na suđenje u razumnom roku (odgovornost za neučinkovit rad sudova, ali i državne uprave)
  Tumačenje pravnog standarda - razumni rok; Zahtjev za učinkovito djelovanje sudova ne može se prevaliti samo na suce i državnu upravu
 • Odgovornost za rad suda i državnog odvjetništva
  Odgovornost za rad zemljišnoknjižnog odjela
 • Posebno o odgovornosti za rad suda u slučaju neopravdane osude ili neutemeljenog uhićenja
  Neopravdana osuda; Neutemeljeno uhićenje; Informiranje o kaznenom postupku okončanom u korist okrivljenika
 • Oprost kaznenog gonjenja i naknada štete
 • Odgovornost za rad državne uprave,policije,inspekcije i carine
 • Odgovornost za rad oružanih snaga
  Posebno o odgovornosti za štetu prouzročenu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata
 • Odgovornost uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija
 • Odgovornost države za obnovu
 • Ratne štete
  Primjena propisa o osiguranju
 • Humanitarno razminiranje
 • Odgovornost Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ
 • Popravljanje štete
 • Popravljanje imovinske štete
 • Popravljanje neimovinske štete
  O pravima osobnosti
 • Primjena novog i prijašnjeg Zakona o obveznim odnosima

Moderator savjetovanja: Ivica Crnić, dipl.iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Seminarski materijal: Gradivo savjetovanja obrađeno je u knjizi „Odgovornost države za štetu“, autora Ivice Crnića, dipl. iur., suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, koju će svaki sudionik primiti na ulasku u dvoranu.

Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o.

Dodatne informacije:
tel 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: