Savjetovanja

NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU

5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Savjetovanje je namijenjeno korporativnim pravnicima, zaposlenicima trgovačkih društava i javnih poduzeća i njihovim punomoćnicima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, te svim fizičkim i pravnim osobama koje primjenjuju propise o ovrsi.

DAMIR KONTREC, dipl. iur., sudac VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
• NOVINE U PREDLAGANJU I ODREĐIVANJU OVRHE I PRAVNIM LIJEKOVIMA
  • sadržaj prijedloga za ovrhu sadržaj rješenja o ovrsi upućivanje na parnicu
• NOVINE U OVRSI NA NEKRETNINAMA
  • uvjeti za neprovođenje ovrhe na jedinoj nekretnini ovršenika
  • novi uvjeti za određivanje ovrhe na nekretnini pravo na smještaj(stambeno zbrinjavanje ovršenika)
• NOVINE U OVRSI NA PLAĆI
  • povećanje iznosa zaštićenog primanja za određene ovršenike
• PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE NOVELE OVRŠNOG ZAKONA IZ 2017.
  • primjena propisa na ovršne postupke

SANDRA CINDRIĆ, dipl. iur., Viši specijalist za pravnu podršku, FINA
• OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - novosti koje donose izmjene
  Ovršnog zakona i dvojbe u postupanju

  • što obuhvaća ovrha na novčanoj tražbini ovršenika i predmeti ovrhe
  • koje su osnove za plaćanje (prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim
    sredstvima i posebnim propisima) te novine u Ovršnom zakonu
  • način provođenja ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika
    te izmjene u načinu postupanja
  • prioriteti u naplati: općenito i temeljem određenih osnova za plaćanje
    (Zakon o osiguranju radničkih tražbina, Ovršni zakon
  • novosti u izravnoj naplati: naplata HRT pristojbe, dostava i opasnosti
    izbjegavanja dostave pismena,provedba ovrhe na novčanim sredstvima temeljem cesije
  • na što sve treba paziti kod provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika
PROVEDBA OVRHE TEMELJEM STRANE SUDSKE ODLUKE - novosti koje donose izmjene
  Ovršnog zakona te dvojbe u postupanju

  • europski ovršni naslov
  • europski ovršni nalog
  • europski nalog za blokadu računa
• OVRHA PUTEM FINE I OVRHA OD STRANE POSLODAVCA - pojašnjenje postupanja
  • razlikovanje dva različita predmeta ovrhe, kod ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika
  • izuzeće od ovrhe - dvojba oko (ne)mogućnosti isplate svih zaštićenih primitaka na zaštićeni račun

Kotizacija:
Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju sa zbornikom radova iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na savjetovanju u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, power point prezentaciju predavača, pročišćeni tekst Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 – Odluka USRH i 73/17) radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 050917– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454, email: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2016 godini:
Radionica NOVINE U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - 12. prosinca 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h 
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - RIJEKA - 2. prosinca 2016. (petak), u 10,00 sati
Savjetovanje POREZNA REFORMA – NOVOSTI OD 1. SIJEČNJA 2017. - 25. studenoga 2016. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 25. studenoga 2016. (petak), u 9,00 sati
Savjetovanje NOVE POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU - prijedlog - 7. studenoga 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - OSIJEK - 26. listopada 2016. (srijeda), u 10,00 sati
Savjetovanje AKTUALNA PITANJA RADNOG I SLUŽBENIČKOG PRAVA - 11. listopada 2016. (utorak), u 9,30 h
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - SPLIT - 27. rujna 2016. (utorak), u 10,00 sati
Radionica PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 16. rujna 2016. (petak), u 9,00 sati
Savjetovanje NEKRETNINE 2016. - 5. srpnja 2016. (utorak) s početkom u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI I ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 28. lipnja 2016. (utorak) s početkom u 9,00 sati
Radionica GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. lipnja 2016. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ZUP-a I UREDSKO POSLOVANJE - 1. travnja 2016. (petak), u 9,00 sati
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,00 sati
GRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 19. veljače 2016. (petak), s početkom u 9,30 sati
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - 29. siječnja 2016. (petak) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: