Savjetovanja

NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU

5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Savjetovanje je namijenjeno korporativnim pravnicima, zaposlenicima trgovačkih društava i javnih poduzeća i njihovim punomoćnicima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, te svim fizičkim i pravnim osobama koje primjenjuju propise o ovrsi.

DAMIR KONTREC, dipl. iur., sudac VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
• NOVINE U PREDLAGANJU I ODREĐIVANJU OVRHE I PRAVNIM LIJEKOVIMA
  • sadržaj prijedloga za ovrhu sadržaj rješenja o ovrsi upućivanje na parnicu
• NOVINE U OVRSI NA NEKRETNINAMA
  • uvjeti za neprovođenje ovrhe na jedinoj nekretnini ovršenika
  • novi uvjeti za određivanje ovrhe na nekretnini pravo na smještaj(stambeno zbrinjavanje ovršenika)
• NOVINE U OVRSI NA PLAĆI
  • povećanje iznosa zaštićenog primanja za određene ovršenike
• PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE NOVELE OVRŠNOG ZAKONA IZ 2017.
  • primjena propisa na ovršne postupke

SANDRA CINDRIĆ, dipl. iur., Viši specijalist za pravnu podršku, FINA
• OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - novosti koje donose izmjene
  Ovršnog zakona i dvojbe u postupanju

  • što obuhvaća ovrha na novčanoj tražbini ovršenika i predmeti ovrhe
  • koje su osnove za plaćanje (prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim
    sredstvima i posebnim propisima) te novine u Ovršnom zakonu
  • način provođenja ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika
    te izmjene u načinu postupanja
  • prioriteti u naplati: općenito i temeljem određenih osnova za plaćanje
    (Zakon o osiguranju radničkih tražbina, Ovršni zakon
  • novosti u izravnoj naplati: naplata HRT pristojbe, dostava i opasnosti
    izbjegavanja dostave pismena,provedba ovrhe na novčanim sredstvima temeljem cesije
  • na što sve treba paziti kod provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika
PROVEDBA OVRHE TEMELJEM STRANE SUDSKE ODLUKE - novosti koje donose izmjene
  Ovršnog zakona te dvojbe u postupanju

  • europski ovršni naslov
  • europski ovršni nalog
  • europski nalog za blokadu računa
• OVRHA PUTEM FINE I OVRHA OD STRANE POSLODAVCA - pojašnjenje postupanja
  • razlikovanje dva različita predmeta ovrhe, kod ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika
  • izuzeće od ovrhe - dvojba oko (ne)mogućnosti isplate svih zaštićenih primitaka na zaštićeni račun

Kotizacija:
Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju sa zbornikom radova iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na savjetovanju u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, power point prezentaciju predavača, pročišćeni tekst Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 – Odluka USRH i 73/17) radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 050917– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454, email: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA I DOSTAVA PONUDA - 24. studenoga 2015. (utorak) u 9,00 sati
NOVOSTI U UPRAVNOJ I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI - 6. studenoga 2015. (petak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015. - 27. listopada 2015. (utorak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI GRADNJE I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 2015. - 1. listopada 2015. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI STEČAJNI ZAKON - 8. rujna 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 3. srpnja 2015. (petak) u 9,00 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I LEGALIZACIJA U PRAKSI - 11. lipnja 2015. (četvrtak), u 9,30 sati,.
ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA I OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - 27. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
NEKRETNINE – 2015. - 20. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU I ZUP-a - 8. svibnja 2015. (petak), u 9,00 sati
AKTUALNOSTI U PROVEDBI POSTUPKA OVRHE - 14. travnja 2015. (utorak), u 9,00 sati
GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS - 27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: