Savjetovanja

NOVINE U SUSTAVU PDV-a NAKON PRISTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

24. svibnja 2013. (petak), 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

 • KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
  • uvodno izlaganje o konačnom prijedlogu Zakona o porezu na dodanu vrijednost održat će Nada Čavlović Smiljanec, dipl.oec., pomoćnica ministra financija i ravnateljica Porezne uprave
  • predmet oporezivanja
  • nova pravila glede nastanka porezne obveze i mjesta oporezivanja
  • povrat PDV-a i druge novine u Zakonu 
 • PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK
  • popunjavanje obrasca JOPPD
 • AKTUALNOSTI I PRIMJENA DRUGE FAZE FISKALIZACIJE

PREDAVAČI

 • RENATA KALČIĆ, dipl. oec., Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava – voditeljica službe za porez na dodanu vrijednost
 • mr. sc. KSENIJA CIPEK, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava – voditeljica Službe za porez na dobit, dohodak i doprinose 
 • DRAŽEN OPALIĆ, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava – savjetnik za doprinose 
 • mr. sc. MIRJANA MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava – voditeljica Ispostave Porezne uprave Samobor 
Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348
Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 240513 - OIB
 

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: