Savjetovanja

NOVINE U RADNOPRAVNIM ODNOSIMA

Novela Zakona o radu iz 2013. i Nacrt prijedloga novog ZOR-a

20. rujna 2013. (petak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

  • BITNE NOVINE U NACRTU PRIJEDLOGA NOVOG ZOR-a
  • PREGLED TEMELJNIH ODREDABA NOVELE ZAKONA O RADU (Nar. nov., br. 73/13)
  • PROMJENE U SKLAPANJU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME (NOVINE)
  • ODNOS NOVELE ZAKONA O RADU IZ 2013. I NOVOG ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
  • PROMJENE KOD OTKAZIVANJA ZBOG NEUSPJEHA NA PROBNOM RADU – sudska praksa
  • SUDSKA ZAŠTITA INDIVIDUALNIH PRAVA RADNIKA

PREDAVAČI

  • DOMAGOJ FRANJO FRNTIĆ, sudac Općinskog radnog suda u Zagrebu
  • mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
  • LJUBICA ÐUKANOVIĆ, mag. iur., pomoćnica ministra zdravlja Republike Hrvatske
  • IVICA CRNIĆ, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu
 
Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
a uplaćuje se unaprijed na transakcijski račun broj: HR2823400091100150348 (Privredna banka Zagreb d.d.).
Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 200913 - OIB
 

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjigu s radovima autora i pročišćenim tekstom »Zakona o radu«, knjigu Ivice Crnića »Sudska zaštita individualnih prava radnika«, Novi informator, 2012.), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.


Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: