Savjetovanja

NOVINE U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU

 • de lege lata, de lege ferenda
24. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

 • NOVINE U RADNOPRAVNIM ODNOSIMA
 • IZBORI ZA RADNIČKA VIJEĆA - (uoči redovitih izbora 2014.) – sudska praksa i obrasci
 • SKLAPANJE UGOVORA O RADU I RAD ZA POSLODAVCA PUTEM DRUGIH OBLIKA RADA
 • NOVINE U MIROVINSKOM OSIGURANJU - povećanje starosnih granica, nova definicija invalidnosti i druga pitanja
 • OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I NAKNADA PLAĆE

PREDAVAČI

 • DOMAGOJ FRANJO FRNTIĆ, predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu
 • DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • mr. sc. IRIS GOVIĆ-PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
 • mr. sc. MIHOVIL RISMONDO, dipl. iur., Zagreb
 • LJUBICA ĐUKANOVIĆ mag. iur., pomoćnica ministra zdravlja Republike Hrvatske
 
Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje na IBAN Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 240214 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: