Savjetovanja

NOVINE U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - 2011. -

15. rujna 2011. (četvrtak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br 90/11)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br 90/11) i Uredba
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Nar. nov., br 80/11)

  Program savjetovanja:


  Teme

  • POSTUPCI IZRADE I DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA U ZOPUG-u
  • UVJETI PLANIRANJA U ZAŠTIĆENOM OBALNOM PODRUČJU MORA
  • PROVOĐENJE PROSTORNIH PLANOVA I IZDAVANJE AKATA ZA GRAĐENJE
  • UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
  • ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
  • UPIS GRAĐEVINA U ZEMLJIŠNE KNJIGE - POZITIVNA ZABILJEŽBA AKTA ZA UPORABU
  • FINANCIRANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐIVANJE IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA
   Prezentacija u PDF formatu

   Predavači:

  • NIKE SUDAREVIĆ, mag. ing. agr., državna tajnica u MZOPUG-u
  • JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo MZOPUG-a
  • JOSIPA BLAŽEVIĆ PERUŠIĆ, dipl. ing. arh., državna tajnica u MZOPUG-u
  • ANA-MARIJA KONČIĆ, voditeljica u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Sesvetama
  • DESA SARVAN, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije

  • Kotizacija:
   Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 150911 - OIB

   Naknada uključuje:
   Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
   Dodatne informacije:
   tel: 01/4555-454
   faks: 01/4612-553
   mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: