Savjetovanja

NOVINE U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - 2011. - RADI VELIKOG INTERESA, PONOVNO ORGANIZIRAMO SAVJETOVANJE

24. listopada 2011. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (NAR. NOV., BR. 90/11)
 • ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA (NAR. NOV., BR. 90/11) I UREDBA O NAKNADI ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU (NAR. NOV. BR. 101/11)
 • ZAKON O UREĐIVANJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA U SVRHU IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH GRAĐEVINA (NAR. NOV., BR. 80/11)
 • RASPRAVA O SLOŽENIM PITANJIMA S PRETHODNOG SAVJETOVANJA
 • ODGOVORI NA PITANJA

Prezentacija u PDF formatu


  Predavači:

 • NIKE SUDAREVIĆ, mag. ing. agr., državna tajnica u MZOPUG-u
 • JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo MZOPUG-a
 • JOSIPA BLAŽEVIĆ PERUŠIĆ, dipl. ing. arh., državna tajnica u MZOPUG-u
 • ANA-MARIJA KONČIĆ, voditeljica u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Sesvetama
 • DESA SARVAN, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije

 • Kotizacija:

 • Naknada za sudjelovanje na savjetovanju, s knjigom U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI – 2011. iznosi 980,00 kn (s PDV-om)
 • Naknada za za sudjelovanje na savjetovanju, bez knjige iznosi 730,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
 • Naknada uključuje sudjelovanje na savjetovanju, radni pribor i napitak za vrijeme stanke, a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj:

  2340009-1100150348 Novi informator d.o.o
  poziv na broj: 01 241011 - OIB


  Dodatne informacije:
  tel: 01/4555-454
  faks: 01/4612-553
  mail: seminari@novi-informator.net
Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: