Savjetovanja

NOVINE U PROPISIMA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - • novi propisi • pregled prakse • komunalno gospodarstvo - komunalna naknada - komunalni doprinos

Zagreb, 27. 10. 2008. (ponedjeljak) s početkom u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

 • NOVINE U PROPISIMA KOJI SE ODNOSE NA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
 • RAZVOJ SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA KROZ PRIMJENU ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
 • PREGLED UPRAVNE PRAKSE U PRIMJENI ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI – ODREĐENE NOVINE
 • KOMUNALNI DOPRINOS I KOMUNALNA NAKNADA – de lege lata – de lege ferenda

  Predavači

 • Davor Mrduljaš, dipl. iur., državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • Josipa Blažević - Perušić, dipl. ing. arh., državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
 • Moderatorice:
  Biljana Barjaktar, dipl. iur.
  Davorka Foretic, dipl. iur.

  Kotizacija:
  Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o
  Naknada uključuje: sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

  Dodatne informacije:
  tel 01/4555-454
  faks: 01/4612-553
  mail: seminari@novi-informator.net

  Ostala savjetovanja u 2017 godini:
  PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 7. prosinca 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
  NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017. - u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
  ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA - 6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
  PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
  NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU - 5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati
  Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA - 5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
  Savjetovanje PRAVA NA NEKRETNINAMA – aktualnosti - 30. svibnja 2017. (utorak), u 9,30 sati
  Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
  Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
  Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017. - 17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
  Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI - 17. ožujka 2017.  (petak),  u 9,00 sati
  Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA - 21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
  Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - 31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
  Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA - 18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
  Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: