Savjetovanja

NOVI ZUP - ISKUSTVA NAKON GODINU DANA PRIMJENE -

• sporna pitanja ZUP-a • pripreme za primjenu ZUS-a • uredsko poslovanje

2. veljače 2011. (srijeda), u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

 • UTJECAJ ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU i ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA NA NOVO ZAKONODAVSTVO
 • ISKUSTVA U PRIMJENI ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE
 • IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI U NOVOM ZAKONU O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
 • PROCESNA I IZVANPROCESNA RASPOLAGANJA TUŽENE STRANE NAKON POKRETANJA UPRAVNOG SPORA U POREZNIM STVARIMA
 • DONOŠENJE RJEŠENJA I PROVOĐENJE UREDSKOG POSLOVANJA – primjeri
 • ŽALBA I PRIGOVOR U NOVOM ZAKONU O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU – primjeri

Prezentacija u PDF formatu

Predavači

 • prof. dr. sc. DRAGAN MEDVEDOVIĆ, profesor Upravnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u m.
 • RUŽA ŠIMUNEC, ravnateljica Uprave za opću upravu - Ministarstvo uprave Republike Hrvatske
 • DUNJA JURIĆ KNEŽEVIĆ, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske
 • mr. sc. MARIJA KRILETIĆ, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske i zamjenica predsjednika Upravnog suda Republike Hrvatske
 • ŠTEFANIJA KASABAŠIĆ, savjetnica pučkog pravobranitelja za pravna pitanja
 • BOŽO GAGRO, sudac Upravnog suda Republike Hrvatske u m. i MARINA KOSOVIĆ MARKOVIĆ, sutkinja Upravnog suda Republike HrvatskeKotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 020211 - OIB

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: