Savjetovanja

NOVI ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU -

u primjeni i nova Uredba o uredskom poslovanju

Zagreb, 28. siječnja 2010. (četvrtak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

 • BITNE RAZLIKE NOVOG ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU (ZUP), (NAR. NOV., BR. 47/09) PREMA PRIJAŠNJEM ZAKONU O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
 • POVEZANOST PRAVNIH RJEŠENJA UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNOG SPORA
 • DOSTAVA U NOVOM ZUP-u I UPRAVNI UGOVORI U NOVOM ZUP-u
 • ZAŠTITA ZBOG NEDONOŠENJA RJEŠENJA U UPRAVNOM POSTUPKU I PREDMNJEVA USVAJANJA ZAHTJEVA
 • PRAVNI LIJEKOVI I IZVRŠENJE U NOVOM ZUP-u
 • TIJEK UPRAVNOG POSTUPKA I DONOŠENJE RJEŠENJA – PRIMJERI PRIMJENA NOVE UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – PRIMJERI PROPISANIH EVIDENCIJA
 • PRIMJENA PROPISA S PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA U UVJETIMA PRIMJENE NOVOG ZUP-a

  Predavači

 • prof. dr. sc. DRAGAN MEDVEDOVIĆ, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • mr. sc. ZORAN PIČULJAN, državni tajnik Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske
 • doc. dr. sc. DARIO ĐERĐA, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • DUNJA JURIĆ KNEŽEVIĆ, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske
 • BOŽO GAGRO, dipl. iur., sudac Upravnog suda Republike Hrvatske
 • ŠTEFANIJA KASABAŠIĆ, dipl. iur., savjetnica pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske
 • JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • PREZENTACIJA U PDF FORMATU

  Kotizacija:
  Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 280110 - matični broj

  Naknada uključuje:
  Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
  Dodatne informacije:
  tel 01/4555-454
  faks: 01/4612-553

  mail: seminari@novi-informator.net

  Ostala savjetovanja u 2018 godini:
  PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
  Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: