Savjetovanja

NOVI SUSTAV OVRHE – primjeri -

16. ožujka 2011. (srijeda), u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

 • OPĆI PREGLED NOVINA U OVRŠNOM POSTUPKU
 • OVRHA PRED JAVNIM OVRŠITELJEM I PODZAKONSKI AKTI ZA OSNIVANJE JAVNOOVRŠITELJSKE SLUŽBE - primjeri
 • OVRHA PRED JAVNIM BILJEŽNICIMA I PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA PUTEM FINE - primjeri
 • OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI OVRŠENIKA,PLAĆI I PROVEDBA OVRHE RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE PO OSNOVI RADNOG ODNOSA - primjeri
 • ZADUŽNICA, BJANKO ZADUŽNICA I ZAPLJENA PO PRISTANKU DUŽNIKA
 • ŽALBA I DRUGI PRAVNI LIJEKOVI

Prezentacija u PDF formatu

Predavači

 • DAMIR KONTREC, sudac vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • VITOMIR BOIĆ, predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici
 • RANKICA BENC, javna bilježnica i predsjednica Javnobilježničke akademije
 • NADA NEKIĆ PLEVKO, vršiteljica dužnosti predsjednice Trgovačkog suda u Zagrebu
 • MILJENKO A. GIUNIO, prokurist iz Zagreba
 • ĐURO SESSA, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • Moderator savjetovanja ĐURO SESSA, dipl. iur.

  Kotizacija:
  Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 160311 - OIB

  Naknada uključuje:
  Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
  Dodatne informacije:
  tel: 01/4555-454
  faks: 01/4612-553

  mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: