Savjetovanja

NOVI PROPISI O JAVNOJ NABAVI

24. ožujka 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Novi informator d.o.o.., Kneza Mislava 7/I, 10 000 ZAGREB, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u podruèju javne nabave
(Evidencijski broj 25 u Registru nositelja programa,
KLASA:UP/I-406-01/13-01/05, URBROJ 526-06-02/1-13-2, ovlaštenje važi do: 15.3.2016.)

Ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj programa usavršavanja 2014-003) 

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA


9,00 – 10,30 PREGLED IZMJENA I DOPUNA PROPISA O JAVNOJ NABAVI S OSVRTOM NA PRAVNU ZAŠTITU
- novi vrijednosni pragovi za primjenu Zakona o javnoj nabavi
- ostale izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi
- sadržaj Prijedloga Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

(2 nastavna sata)
Miljenko Cvitanović, dipl. iur.
10,30 – 11,45 STANKA

11,45 – 12,15

- pravna zaštita – nova praksa DKOM-a
- novi iznosi naknade za pokretanje žalbenog postupka

(1 nastavni sat)
Miljenko Cvitanović, dipl. iur.

PLAN NABAVE I RAČUNANJE ROKOVA
- plan nabave obzirom na izmjenu pragova bagatelne nabave (učinci)
- računanje rokova u postupcima javne nabave

(1 nastavni sat)
Vesna Jurasović, dipl. iur.
12,15 – 12,45 STANKA

12,45 – 14,15

- praksa DKOM-a
- izmjene u zapisnicima kod otvorenog postupka javne nabave prema Uredbi o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

(1 nastavni sat)
Vesna Jurasović, dipl. iur.


IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

- pravna narav ugovora o javnoj nabavi
- pojmovi: cijena, vrijednost, naknada
- ciklusi upravljanja ugovorima

(1 nastavni sat)
Kristina Zovko,  dipl. iur.

14,15 – 14,30 STANKA

14,30 – 16,00

- rizici u upravljanju ugovorima
- izmjene ugovora
- mjerenje izvršenja ugovora

- raskid ugovora prema ZOO-u
(2 nastavna sata)
Kristina Zovko,  dipl. iur.

Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaæuje na IBAN Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 240314 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: