Savjetovanja

NOVI OVRŠNI ZAKON

8. studenoga 2012. (četvrtak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

 • PREGLED NOVINA U OVRŠNOM ZAKONU 
 • PRAVNI LIJEKOVI U OVRŠNOM POSTUPKU
 • ULOGA JAVNOG BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU I IZVANSUDSKA OVRHA 
 • NOVOSTI U PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA
 • PRVA ISKUSTVA U PRIMJENI ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

PREDAVAČI*

 • dr.sc. VANJA BILIĆ, pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske
 • prof. dr. sc. MIHAJLO DIKA, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • RENATA DUKA,  načelnica Sektora za propise građanskog i trgovačkog prava u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske
 • VITOMIR BOIĆ, predsjednik Županijskog suda u Velikog Gorici
 • ANĐA REDŽIĆ, dipl. iur., načelnica Službe za naplatu u Ministarstvu financija Republike Hrvatske

  * Svi predavači bili su članovi radnih skupina za izradu ovih Zakona

   
Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 081112 - OIB

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
PRIMJENA ZUP-a I PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU - 16. prosinca 2015., (srijeda) u 9,00 sati
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA I DOSTAVA PONUDA - 24. studenoga 2015. (utorak) u 9,00 sati
NOVOSTI U UPRAVNOJ I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI - 6. studenoga 2015. (petak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015. - 27. listopada 2015. (utorak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI GRADNJE I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 2015. - 1. listopada 2015. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI STEČAJNI ZAKON - 8. rujna 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 3. srpnja 2015. (petak) u 9,00 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I LEGALIZACIJA U PRAKSI - 11. lipnja 2015. (četvrtak), u 9,30 sati,.
ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA I OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - 27. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
NEKRETNINE – 2015. - 20. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU I ZUP-a - 8. svibnja 2015. (petak), u 9,00 sati
AKTUALNOSTI U PROVEDBI POSTUPKA OVRHE - 14. travnja 2015. (utorak), u 9,00 sati
GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS - 27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: