Savjetovanja

NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017.

u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2


Ana Marija Končić, 
voditeljica zemljišnoknjižne pisarnice Stalne službe
  u Sesvetama Općinskog građanskog suda u Zagrebu

• RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
   I OPĆI PREGLED NOVINA

   - pregled novina
   - utjecaj informatičkih tehnologija na zemljišnoknjižni postupak
   - sustav eMatica i eGrađanin
   - odlučivanje o prigovorima u prvom stupnju
   - posebni zemljišnoknjižni postupci

• POJEDINAČNO PREOBLIKOVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA U BAZU ZEMLJIŠNIH PODATAKA (BZP)
   - utjecaj preoblikovanja u BZP-a na postupke koji se vode pred sudovima i uredima za katastar
   - različita stajališta o podobnosti čestica za prijenos u BZP
   - kada se može provesti pojedinačno preoblikovanje i nadležnost
   - prijenos podatka iz ZIS-a u BZP
   - postupak ispravka prijenosa podataka postupanje s neriješenim predmetima


Tomislav Aralica,sudac Županijskog suda u Zagrebu

• SASTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH ULOŽAKA U POSTUPKU
   OSNIVANJA/OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA

   - dvije vrste obnove: na temelju nove katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
     i na temelju podataka postojećeg katastarskog operata
   - rasprava za postupak sastavljanja uložaka (kad se provodi a kad ne, pravila postupka, zapisnik,
     koga se poziva na raspravu)
   - sastavljanje posjedovnice, vlastovnice (dvije inačice) i teretovnice
   - dovršetak sastavljanja uložaka

• ISPRAVNI POSTUPAK U POSTUPKU OSNIVANJA/OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA
   - otvaranje nove zemljišne knjige
     prijave i prigovori, rokovi
   - rasprava za ispravak, postupovna pravila, pozivi, posljedice neodaziva,
     izvođenje dokaza, sporazum sudionika rasprave
   - odlučivanje po pravičnoj ocjeni i upućivanje na parnicu
   - provedba upisa na temelju odluke zemljišnoknjižnog suda
   - tužba na ispravak, brisovna tužba, stvarnopravne tužbe>


Kotizacija:
Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju
za sudjelovanje na savjetovanju u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku
.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, power point prezentaciju predavača,redakcijski pročišćeni tekst
Zakona o zemljišnim knjigama, 
radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 271117–01–OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2010 godini:
NEKRETNINE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 23. studenoga 2010. (utorak), u 9,30 sati
PLANIRANJE KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA I DOZVOLE ZA GRADNJU - 10. studenoga 2010. (srijeda), u 9,00 sati
NOVI SUSTAV OVRHE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 12. listopada 2010. (utorak), u 9,30 sati
ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - U PRAKSI - 9. lipnja 2010. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA ZAKONA O RADU - 13. svibnja 2010. (četvrtak), u 9,30 sati
NEKRETNINE 2010. - 20. travnja 2010. (utorak), u 9,30 sati
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - 4. ožujka 2010. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - Zagreb, 28. siječnja 2010. (četvrtak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: