Savjetovanja

NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2013.

- redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku

27. veljače 2013. (srijeda) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

  • RAZLOZI ZA DONOŠENJE NOVELE ZPP-a I NOVINE U DOSTAVI
  • NOVINE U UREÐENJU PRAVNIH LIJEKOVA U ZPP-u
  • NOVO UREĐENJE GLAVNE RASPRAVE
  • NOVINE U POSEBNIM POSTUPCIMA – (iz radnih odnosa, zbog smetanja posjeda, pred trgovačkim sudovima, u sporovima male vrijednosti itd.)
  • ZAŠTITA PRAVA NA SUÐENJE U RAZUMNOM ROKU - novine

Prezentacija u PDF formatu

PREDAVAČI

  • dr. sc. VANJA BILIĆ, pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske
  • ĐURO SESSA, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • DRAGAN KATIĆ, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • DAMIR KONTREC, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • dr. sc. JADRANKO JUG, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348
Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 270213 - OIB

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora i redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: