Savjetovanja

NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU 2011. I MIRENJE -

25. svibnja 2011. (srijeda), u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb


Program savjetovanja:

 • GLAVNA OBILJEŽJA NOVELE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I TUŽBA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA
 • TROŠKOVI POSTUPKA, DOSTAVA I TONSKO SNIMANJE GLAVNE RASPRAVE
 • ŽALBA PROTIV PRESUDE
 • REVIZIJA PREMA NOVELI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
 • MIRENJE PREMA ZAKONU O MIRENJU I ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU
  Prezentacija u PDF formatu

  Predavači:

  • prof. dr. sc. MIHAJLO DIKA, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • dr. sc. VANJA BILIĆ, ravnatelj Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo u Ministarstvu Republike Hrvatske
  • DAMIR KONTREC dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • ĐURO SESSA dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • mr. sc. BORISLAV BLAŽEVIĆ, član povjerenstva za alternativne načine rješavanja sporova pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske i dopredsjednik Hrvatske udruge za mirenje

  • Kotizacija:
   Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 250511 - OIB

   Naknada uključuje:
   Pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku koji uključuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, usvojenom 13.5.2011. godine i Zakon o mirenju (Nar. nov., 18/11) s komentarom, sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
   Dodatne informacije:
   tel: 01/4555-454
   faks: 01/4612-553

   mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: