Savjetovanja

NEKRETNINE 2014

- novine u području nekretnina - 

7. travnja 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

  • NOVINE U OVRSI NA NEKRETNINAMA
  • PRAVNI LIJEKOVI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU
  • ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA
  • NOVI PROPISI O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU DRŽAVNIM NEKRETNINAMA

PREDAVAČI

  • DAMIR KONTREC, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • ĐURO SESSA, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • MARO LUČIĆ, dipl. ing. geodezije, Državna geodetska uprava Republike Hrvatske
  • SNJEŽANA FRKOVIĆ, dipl. iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
 
Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje na IBAN Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 070414 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: