Savjetovanja

NEKRETNINE - aktualnosti zakonodavstva i prakse

Zagreb, 30. 9. 2008. (utorak) s početkom u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

 • PROVOĐENJE KATASTARSKIH IZMJERA TEMELJEM UGOVORA S OVLAŠTENIM GEODETSKIM TVRTKAMA
 • RASKRIŽJA U POSTUPCIMA OSNIVANJA, OBNOVE I PREOBLIKOVANJA ZEMLJIŠNE KNJIGE - putovi do načela povjerenja u potpunost i istinitost zemljišne knjige
 • OVRHA NA NEKRETNINI – DE LEGE LATA - DE LEGE FERENDA
 • NOVINE U KONCESIJAMA PREMA PRIJEDLOGU ZAKONA O KONCESIJAMA
 • PROVEDBA RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI
 • NASLJEĐIVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH S POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVA STRANACA NA TOM ZEMLJIŠTU

  Predavači

 • Damir Pahić, dipl. ing., DGU RH
 • Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
 • mr. sc. Gabrijela Mihelčić, asistentica na Katedri građanskog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
 • Damir Kontrec, dipl. iur.,sudac Županijskog suda u Varaždinu i zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu
 • Olga Jelčić, dipl. iur., sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, u m.
 • Moderator:

 • Damir Kontrec, dipl. iur.,sudac Županijskog suda u Varaždinu i zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu
 • Kotizacija:
  Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
  Naknada uključuje: sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

  Dodatne informacije:
  tel 01/4555-454
  faks: 01/4612-553
  mail: seminari@novi-informator.net

  Ostala savjetovanja u 2018 godini:
  SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
  PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
  Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: