Savjetovanja

LOKALNI IZBORI 2013. I USKLAÐIVANJE STATUTA I POSLOVNIKA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

19. veljače 2013. (utorak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

 • UVODNO – O ZNAČENJU LOKALNIH IZBORA
 • LOKALNI IZBORI 2013. GODINE U SVJETLU ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA
 • PRIMJENA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
 • USKLAĐIVANJE STATUTA I POSLOVNIKA S NOVIM ZAKONIMA – primjeri iz prakse
 • MJESNI ODBORI – USKLAĐIVANJE STATUTA
 • ZAKON O REGISTRU BIRAČA – AKTIVNOSTI I OBVEZE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

PREDAVAČI

 • NIVES KOPAJTICH ŠKRLEC, koordinatorica Udruge gradova Republike Hrvatske
 • ALEKSANDRA ILEKOVIĆ JOZIĆ, dipl. iur., potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • ANITA MARKIĆ, dipl. iur., načelnica Sektora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Ministarstva uprave
 • HELENA MASARIĆ, dipl. iur., pročelnica Ureda Grada Opatije
 • ŠTEFANIJA KASABAŠIĆ, dipl. iur., savjetnica Pučkog pravobranitelja
 • mr. sc. BLAŽENKA MIČEVIĆ, zamjenica ravnatelja Državne geodetske uprave
Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348
Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 190213 - OIB

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: