Savjetovanja

Javna nabava - • Zakon o javnoj nabavi – primjena i problemi u praksi • nabava prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu • novo zakonsko uređivanje javne nabave

29. studenog 2004.
Savjetovanje je održano u Velikoj dvorani Sheraton Zagreb Hotela

Teme i predavači:

PRAVNA ZAŠTITA I ODLUKE KOMISIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVE
Goran Matešić, dipl. iur., predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

DOKAZI O SPOSOBNOSTI I KRITERIJI ODABIRA
Marija Cvrlje, dipl. iur., zamjenica predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

POSTUPAK NABAVE PREMA UREDBI O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI
Gordana Horvat, dipl. iur., članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

OSNIVANJE POVJERENSTAVA, OPIS PREDMETA NABAVE I PLAN NABAVE
mr. sc. Ante Perdić, dipl. iur., član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

JAVNO NADMETANJE, PRIKUPLJANJE PONUDA I JAVNI NATJEČAJ U DJELOKRUGU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE S OSVRTOM NA ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije

INFORMACIJA O NOVOM ZAKONSKOM UREĐIVANJU JAVNE NABAVE
Goran Matešić, dipl. iur., predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: