Savjetovanja

INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA

19. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

VODITELJ RADIONICE

 • ANA-MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama


TEME

 • PRIJAVNI LIST KATASTRA KAO TEMELJ UPISA U ZEMLJIŠNE KNJIGE
  - Vrste prijavnih listova
  - Pretpostavke za upis
  - Praktični primjeri
  - Sudska praksa 
   
 • POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK KAO NAČIN UREĐENJA STANJA ZEMLJIŠNE KNJIGE
  Pretpostavke za podnošenje prijedloga
  Postupanje  suda
  Pravni lijekovi
  Sudska praksa 
   
 • POVEZIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA
  Kako bi trebao teći postupak
  O sastavu prijedloga kao bitnoj pretpostavci za uspjeh postupka
  Problemi u praksi 
   
 • UPIS JAVNIH I NERAZVRSTANIH CESTA U ZEMLJIŠNE KNJIGE
  - Pretpostavke za upis
  - Isprave za upis 
   

Radionica traje 4 sata i sudionici mogu aktivno sudjelovati u svim fazama rada. Radionica je, osim zemljišnoknjižnim referentima namijenjena sucima, službenicima u katastru i u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odvjetnicima, javnim bilježnicima, korporativnim pravnicima i svima drugima koji se bave zemljišnoknijžnim pravom.

Kotizacija:
Naknada za radionicu iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje na IBAN Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 190514 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na radionici, (mapu s prezentacijom), radni pribor i napitak.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: