Savjetovanja

GRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

19. veljače 2016. (petak), s početkom u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb
TEME

 1. IMOVINSKI INSTITUTI UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU U PROVEDBI
  • obveze uređenja zemljišta i investitor infrastrukture
  • ugovor o financiranju
  • prijenos zemljišta u vlasništvu JLS-a
  • obveza prodaje zemljišta i pravo prvokupa
   
 2. NERAZVRSTANE CESTE KAO VLASNIŠTVO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
   
 3. UPRAVNI POSTUPAK U DONOŠENJU RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI I KOMUNALNOM DOPRINOSU I RJEŠENJU O OVRSI
  • institut ovrhe duga
  • institut zastare
  • institut povrata iznosa
  • primjeri
   
 4. NOVA UPRAVNOSUDSKA PRAKSA U PRIMJENI PROPISA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU I GRADNJI

PREDAVAČI

 • JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
 • DAMIR KONTREC, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske  
 • DESA SARVAN, dipl. iur., savjetnica za pravne poslove Istarske županije
 • MARINA KOSOVIĆ MARKOVIĆ, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i BOŽO GAGRO, dipl. iur., sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u m.
   
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2016., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 190216 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, (radni pribor, radni materijal s radovima autora ) i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2017 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 7. prosinca 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017. - u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA - 6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU - 5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati
Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA - 5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje PRAVA NA NEKRETNINAMA – aktualnosti - 30. svibnja 2017. (utorak), u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017. - 17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI - 17. ožujka 2017.  (petak),  u 9,00 sati
Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA - 21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - 31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA - 18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: