Savjetovanja

AKTUALNOSTI U PODRUČJU NEKRETNINA – 2013.

19. ožujka 2013. (utorak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

  • LEGALIZACIJA ZGRADA (uloga JLS-a u postupku legalizacije, pitanja i odgovori iz prakse)
  • KONCESIJE NA NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
  • PARCELACIJA NEKRETNINA NA TEMELJU SUDSKIH ODLUKA
  • ODREĐENI PROBLEMI U PRAKSI ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH SUDOVA – (pogreške u izmjeri; označavanje nekretnina u  ispravama; upis ispitivanja identiteta čestica i nositelja knjižnih prava, upis cesta sagrađenih prije stupanja na snagu Zakona o cestama - Nar. nov., br. 84/11 )

PREDAVAČI

  • JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
  • DESA SARVAN, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
  • DAMIR KONTREC, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • ANA-MARIJA KONČIĆ,  voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348
Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 190313 - OIB

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2016 godini:
Radionica NOVINE U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - 12. prosinca 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h 
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - RIJEKA - 2. prosinca 2016. (petak), u 10,00 sati
Savjetovanje POREZNA REFORMA – NOVOSTI OD 1. SIJEČNJA 2017. - 25. studenoga 2016. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 25. studenoga 2016. (petak), u 9,00 sati
Savjetovanje NOVE POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU - prijedlog - 7. studenoga 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - OSIJEK - 26. listopada 2016. (srijeda), u 10,00 sati
Savjetovanje AKTUALNA PITANJA RADNOG I SLUŽBENIČKOG PRAVA - 11. listopada 2016. (utorak), u 9,30 h
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - SPLIT - 27. rujna 2016. (utorak), u 10,00 sati
Radionica PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 16. rujna 2016. (petak), u 9,00 sati
Savjetovanje NEKRETNINE 2016. - 5. srpnja 2016. (utorak) s početkom u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI I ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 28. lipnja 2016. (utorak) s početkom u 9,00 sati
Radionica GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. lipnja 2016. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ZUP-a I UREDSKO POSLOVANJE - 1. travnja 2016. (petak), u 9,00 sati
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,00 sati
GRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 19. veljače 2016. (petak), s početkom u 9,30 sati
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - 29. siječnja 2016. (petak) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: