Savjetovanja

AKTUALNOSTI U PODRUČJU NEKRETNINA – 2013.

19. ožujka 2013. (utorak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

  • LEGALIZACIJA ZGRADA (uloga JLS-a u postupku legalizacije, pitanja i odgovori iz prakse)
  • KONCESIJE NA NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
  • PARCELACIJA NEKRETNINA NA TEMELJU SUDSKIH ODLUKA
  • ODREĐENI PROBLEMI U PRAKSI ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH SUDOVA – (pogreške u izmjeri; označavanje nekretnina u  ispravama; upis ispitivanja identiteta čestica i nositelja knjižnih prava, upis cesta sagrađenih prije stupanja na snagu Zakona o cestama - Nar. nov., br. 84/11 )

PREDAVAČI

  • JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
  • DESA SARVAN, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
  • DAMIR KONTREC, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • ANA-MARIJA KONČIĆ,  voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348
Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 190313 - OIB

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
PRIMJENA ZUP-a I PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU - 16. prosinca 2015., (srijeda) u 9,00 sati
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA I DOSTAVA PONUDA - 24. studenoga 2015. (utorak) u 9,00 sati
NOVOSTI U UPRAVNOJ I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI - 6. studenoga 2015. (petak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015. - 27. listopada 2015. (utorak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI GRADNJE I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 2015. - 1. listopada 2015. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI STEČAJNI ZAKON - 8. rujna 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 3. srpnja 2015. (petak) u 9,00 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I LEGALIZACIJA U PRAKSI - 11. lipnja 2015. (četvrtak), u 9,30 sati,.
ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA I OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - 27. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
NEKRETNINE – 2015. - 20. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU I ZUP-a - 8. svibnja 2015. (petak), u 9,00 sati
AKTUALNOSTI U PROVEDBI POSTUPKA OVRHE - 14. travnja 2015. (utorak), u 9,00 sati
GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS - 27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: