Savjetovanja

AKTUALNOSTI U PODRUČJU NEKRETNINA - 2009. -

Zagreb, 28. travnja 2009. (utorak), s početkom u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

 • PODZAKONSKI AKTI-NOVINE U PODRUČJU KATASTRA
 • PRAVNI PROMET POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
 • IZVLAŠTENJE I ZAKON O GOLFU
 • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
 • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
 • GEOMETRIJSKA DIOBA NEKRETNINE (PRAVO SUVLASNIKA I OGRANIČENJE U PRAKSI)
 • ODREĐENI PROBLEMI OKO UKNJIŽBE PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKIM NEKRETNINAMA - NERAZVRSTANE CESTE, POLJOPRIVREDNO I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

  Predavači

 • DAMIR PAHIĆ, dipl. ing., pomoćnik ravnatelja za katastarski sustav, Državna geodetska uprava
 • OLGA JELČIĆ, odvjetnica u Zagrebu
 • DESA SARVAN, dipl. iur. pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
 • ANA-MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
 • JADRANKO JUG, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • DAMIR KONTREC, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Varaždinu i zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu
 • ZLATA HRVOJ-ŠIPEK, dipl. iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
 • Kotizacija:
  Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 280409 - matični broj

  Naknada uključuje:
  Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
  Dodatne informacije:
  tel 01/4555-454
  faks: 01/4612-553

  mail: seminari@novi-informator.net

  Ostala savjetovanja u 2018 godini:
  SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
  PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
  Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: