Savjetovanja

AKTUALNOSTI U PODRUČJU NEKRETNINA – 2013.

19. ožujka 2013. (utorak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

  • LEGALIZACIJA ZGRADA (uloga JLS-a u postupku legalizacije, pitanja i odgovori iz prakse)
  • KONCESIJE NA NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
  • PARCELACIJA NEKRETNINA NA TEMELJU SUDSKIH ODLUKA
  • ODREĐENI PROBLEMI U PRAKSI ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH SUDOVA – (pogreške u izmjeri; označavanje nekretnina u  ispravama; upis ispitivanja identiteta čestica i nositelja knjižnih prava, upis cesta sagrađenih prije stupanja na snagu Zakona o cestama - Nar. nov., br. 84/11 )

PREDAVAČI

  • JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
  • DESA SARVAN, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
  • DAMIR KONTREC, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • ANA-MARIJA KONČIĆ,  voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348
Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 190313 - OIB

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2017 godini:
NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017. - u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA - 6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU - 5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati
Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA - 5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje PRAVA NA NEKRETNINAMA – aktualnosti - 30. svibnja 2017. (utorak), u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017. - 17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI - 17. ožujka 2017.  (petak),  u 9,00 sati
Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA - 21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - 31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA - 18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: