Savjetovanja

AKTUALNOSTI U PODRUČJU NEKRETNINA – 2013.

19. ožujka 2013. (utorak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME

  • LEGALIZACIJA ZGRADA (uloga JLS-a u postupku legalizacije, pitanja i odgovori iz prakse)
  • KONCESIJE NA NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
  • PARCELACIJA NEKRETNINA NA TEMELJU SUDSKIH ODLUKA
  • ODREĐENI PROBLEMI U PRAKSI ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH SUDOVA – (pogreške u izmjeri; označavanje nekretnina u  ispravama; upis ispitivanja identiteta čestica i nositelja knjižnih prava, upis cesta sagrađenih prije stupanja na snagu Zakona o cestama - Nar. nov., br. 84/11 )

PREDAVAČI

  • JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
  • DESA SARVAN, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
  • DAMIR KONTREC, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • ANA-MARIJA KONČIĆ,  voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348
Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 190313 - OIB

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: