Savjetovanja

NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA

27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

 

TEME

 1. PRODAJA NEKRETNINA KOD FINE
 2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA
 3. NOVOSTI U OPOREZIVANJU NEKRETNINA OD 1. SIJEČNJA 2015.
 4. KOMUNALNA NAKNADA – NOVINE U 2015.
 5. – NOVI ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE
  – NOVELA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA 

PREDAVAČI

 • DAMIR KONTREC, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda  Republike Hrvatske
 • JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove, Ministarstvo graditelljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
 • mr. sc. LJUBICA JAVOR
 • DESA SARVAN, dipl. iur., viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije
 • dr. sc. FRANE STANIČIĆ, docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 
Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista informator koji su podmirili obvezu za 2015. plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 (s PDV-om) po sudioniku

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 270115 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: