Savjetovanja

JAVNA NABAVA – PRIMJENA PROPISA U PRAKSI

10. studenog 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Novi informator d.o.o.., Kneza Mislava 7/I, 10 000 ZAGREB, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj 25 u Registru nositelja programa,
KLASA:UP/I-406-01/13-01/05, URBROJ 526-06-02/1-13-2, ovlaštenje važi do: 15.3.2016.)

Ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj programa usavršavanja 2014-0148)

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

9,00 – 10,30 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE PO KORACIMA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
- objava postupka i pripremne radnje
- upiti gospodarskih subjekata za
objašnjenjem/izmjenom dokumentacije i rokovi
- javno otvaranje ponuda i situacije iz prakse
- pregled i ocjena ponuda, pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude
- način na koji se obavlja uvid u ponude i do kojeg roka

(2 nastavna sata)
Vesna Jurasović, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
10,30 – 10,45 STANKA

10,45 – 12,15

- donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju
- rok mirovanja i trenutak nastanka ugovora
o javnoj nabavi
- pravna zaštita po svim koracima
- diskusija sudionika i odgovori na pitanja
(2 nastavna sata)
Vesna Jurasović, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
12,15 – 12,45 STANKA

12,45 – 14,15

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE
- uvjeti za korištenje pregovaračkih postupaka
- tijek postupaka
- praksa DKOM-a i mišljenja MINGO-a
- rizici u korištenju pregovaračkih postupaka
(2 nastavna sata)
Damir Klemenčić, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
14,15 – 14,30 STANKA

14,30 – 16,00

ČESTE POGREŠKE I NEDOSTACI U PONUDAMA KROZ PRAKSU
- dokazi o sposobnosti i razlozi isključenja
- sukladnost predmeta nabave
- forma i jezik ponude
- objašnjenje i upotpunjavanje ponude
(2 nastavna sata)
Miljenko Cvitanović, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač

SUDIONICIMA SAVJETOVANJA IZDAJU SE POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA

Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaauje na IBAN Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 101114 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, radni materijal s radovima autora, pribor i napitak za vrijeme prve stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Molimo Vas da prilikom prijave upišete datum rođenja (radi izdavanja potvrde) u rubriku Komentari i pitanja:

Ostala savjetovanja u 2014 godini:
GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE 2014. - 21. listopada 2014. (utorak) u 9,30 sati
IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA - 2. listopada 2014. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O RADU - 11. rujna 2014. (četvrtak) u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U SPLITU - 8. rujna 2014. (ponedjeljak), u 11 sati
JAVNA NABAVA - 30. lipnja 2014. (ponedjeljak), u 9,00 sati
UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI - 16. lipnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 3. lipnja 2014. (utorak), u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA - 19. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. svibnja 2014. (srijeda) u 9,30 sati
NEKRETNINE 2014 - 7. travnja 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI O JAVNOJ NABAVI - 24. ožujka 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
NOVINE U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU - 24. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
SUSTAV PDV-a U JLP(R)S-u I DRŽAVNIM TIJELIMA - 10. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: