Savjetovanja

GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS

27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb


TEME

 • DOSADAŠNJA ISKUSTVA U PODRUČJU GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
 • EVIDENTIRANJE GRAĐEVINA PREMA GRAĐEVINSKIM PROPISIMA U KATASTRU
 • UTJECAJ PROPISA O GRADNJI I PROSTORNOM UREĐENJU NA UPIS U ZEMLJIŠNU KNJIGU
 • KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS – utvrđivanje, zastara, ovrha i pitanje naknade vlasnicima nerazvrstanih cesta
  KOMUNALNI REDARI – upravni postupak i izricanje novčanih kazni 
 • USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA U PODRUČJU GRADNJE, KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNIH DOPRINOSA
   

PREDAVAČI

 • ANKA MRAK TARITAŠ, dipl. ing. arh., ministrica, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike  Hrvatske
 • JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
 • DAMIR KONTREC, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • DESA SARVAN, dipl. iur., viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije
 • SANDRA MARKOVIĆ, dipl. iur. I SANJA TRGOVAC, dipl. iur., više ustavnosudske savjetnice
 
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanjui znosi  980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2015., plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 270315 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, (radni pribor, radni materijal s radovima autora ) i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: