Savjetovanja

Savjetovanje NOVE POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU - prijedlog

7. studenoga 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PREDAVAČI I TEME:

MIĆO LJUBENKO, odvjetnik
1. OPĆI PREGLED NACRTA PRIJEDLOGA NOVIH
    POSEBNIH UZANCI O GRAĐENJU

    • nove definicije pojmova
    • odnos sa Zakonom o obveznim odnosima
    • pojmovi koji nisu bili ni na koji način uređeni u prijašnjim Uzancama


DAMIR PERCEL dipl. ing., građevinarstva, predsjednik
Udruženja hrvatskog klastera građevinske industrije
2. STRUČNI NADZOR GRAĐENJA
    • određenje ovlasti i uloge nadzornog inženjera
    • razlozi, posljedice i način priopćavanja od strane nadzornog inženjera
    • pitanje naručivanja i/ili prihvaćanja ponude od strane nadzornog inženjera


DARKO JAMBREKOVIĆ, tajnik Uprave »Radnika« d.d.
3. NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI/UGOVORENI RADOVI
    •  izvantroškovnički radovi (ITR)
    •  više radnje/manje radnje
    •  klauzula ključ u ruke
    •  cijena ITR-a (VTR)


MIĆO LJUBENKO, odvjetnik
4. UGOVORNA KAZNA (penali)
    •  osnove za zahtijevanje penala (PUG/ZOO)
    •  pitanje osnovice za obračun penala
    •  vremensko razdoblje za obračun penala
    •  gubitak prava radi zakašnjelog zahtjeva za penale
    •  utvrđivanje uzroka zakašnjenja/krivnja za penala


mr. sc. ŽELJKO UHLIR, sudski vještak
5. PRIMOPREDAJA – TEHNIČKI PREGLED
    •  uvjeti za provedbu primopredaje
    •  razlozi i provedba jednostrane primopredaje
    •  sadržaj i svrhe zapisnika o primopredaji
    •  odnos primopredaje i tehničkog pregleda
     OKONČANI OBRAČUNI I OKONČANA SITUACIJA
    •  cilj, svrha i pravne posljedice okončanog obračuna
    •  izostanak suglasnosti ili nepristupanje okončanom obračunu
    •  uvjeti za izdavanje okončane situacije
    •  neovjeravanje okončane situacije i utvrđenje iznosa


dr. sc. SRĐAN ŠIMAC, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
6. RJEŠAVANJE GRAĐEVINSKIH SPOROVA MIRENJEM
    •  najčešća sporna pitanja
    •  razlozi i uzroci građevinskih sporova
    •  medijacija, tehnička arbitraža, arbitraža, sud


Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista informator koji su podmirili obvezu
za 2016. plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 (s PDV-om) po sudioniku

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 071116 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2016 godini:
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - OSIJEK - 26. listopada 2016. (srijeda), u 10,00 sati
Savjetovanje AKTUALNA PITANJA RADNOG I SLUŽBENIČKOG PRAVA - 11. listopada 2016. (utorak), u 9,30 h
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - SPLIT - 27. rujna 2016. (utorak), u 10,00 sati
Radionica PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 16. rujna 2016. (petak), u 9,00 sati
Savjetovanje NEKRETNINE 2016. - 5. srpnja 2016. (utorak) s početkom u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI I ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 28. lipnja 2016. (utorak) s početkom u 9,00 sati
Radionica GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. lipnja 2016. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ZUP-a I UREDSKO POSLOVANJE - 1. travnja 2016. (petak), u 9,00 sati
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,00 sati
GRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 19. veljače 2016. (petak), s početkom u 9,30 sati
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - 29. siječnja 2016. (petak) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: