Savjetovanja

INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U SPLITU


8. rujna 2014. (ponedjeljak), u 11 sati
u dvorani Hrvatske odvjetničke komore - Odvjetnički zbor Split, Zrinsko-Frankopanska 8

PREDAVAČI 

  • DAMIR KONTREC, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i
  • ANA-MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
     

PROGRAM I TRAJANJE INTERAKTIVNE RADIONICE

Radionica traje od 11-15 sati, a pitanja se mogu postavljati tijekom predavanja i raspraviti i u okviru teme i u vremenu predviđenom za konkretne odgovore, a mogu se i pisano postaviti prilikom podnošenja prijave za radionicu.

11, 00 Otvaranje radionice i pozdravi
11,00 - 11,30 Zabilježba pokretanja postupka -
sporna pitanja u praksi
11,30 - 12,00 Upis javnih i nerazvrstanih cesta
12,00 - 12,45 Odgovori na pitanja
12,45 - 13,00 Stanka
13,00 - 13,30 Postupak povezivanja knjige položenih ugovora i zemljišne knjige
13,30 - 14,00 Pojedinačni ispravni postupak
14,00 - 15,00 Odgovori na pitanja
Kotizacija:
Naknada za radionicu iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje na IBAN Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 080914 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Prezentacija i pročišćeni tekst Zakona o zemljišnim knjigama

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2014 godini:
IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA - 2. listopada 2014. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O RADU - 11. rujna 2014. (četvrtak) u 9,30 sati
JAVNA NABAVA - 30. lipnja 2014. (ponedjeljak), u 9,00 sati
UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI - 16. lipnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 3. lipnja 2014. (utorak), u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA - 19. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. svibnja 2014. (srijeda) u 9,30 sati
NEKRETNINE 2014 - 7. travnja 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI O JAVNOJ NABAVI - 24. ožujka 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
NOVINE U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU - 24. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
SUSTAV PDV-a U JLP(R)S-u I DRŽAVNIM TIJELIMA - 10. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: