Savjetovanja

AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI

3. srpnja 2015. (petak) u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Novi informator d.o.o.., Kneza Mislava 7/I, 10 000 ZAGREB, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj 25 u Registru nositelja programa, KLASA:UP/I-406-01/13-01/05, URBROJ 526-06-02/1-13-2, ovlaštenje važi do: 15.3.2016.)

Ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj programa usavršavanja 2015 – 0147)

Danijela Pažur Ivančić, dipl. iur., ovlašteni trener – predavač 
9,00 - 10,30 ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
 
 • nove obveze i prilike za naručitelje
 • dinamika prelaska na novi sustav 
 • priprema dokumentacije za e-nabavu 
 • izrada i dostava ponuda
 • otvaranje ponuda
 • elektronički potpis i druga posebna obilježja e-nabave
  (2 nastavna sata)
10,30 – 10,45  STANKA
Miljenko Cvitanović, dipl. iur., ovlašteni trener – predavač  
 10,45 - 12,15 DIREKTIVE EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE I PREDSTOJEĆE IZMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
 
 • nove direktive
 • najvažnije promjene u sustavu
 • očekivanja na nacionalnoj razini
  (2 nastavna sata)
 12,15 – 12, 45 STANKA
Damir Klemenčić, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač  
 12,45 – 14,15 AKTIVNOSTI NARUČITELJA I PONUDITELJA TIJEKOM POSTUPKA JAVNE NABAVE
 
 • komunikacija s naručiteljem u roku za dostavu ponuda,
 • jamstvo za ozbiljnost ponude,
 • aktivnosti naručitelja i ponuditelja u postupku pregleda i ocjene  ponuda
  (2 nastavna sata)
 14,15 – 14,30 STANKA
Mihaela Matokanović Džimbeg, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač  
 14,30 – 16,00 POVREDA NAČELA JAVNE NABAVE KAO RAZLOG PONIŠTENJA POSTUPKA JAVNE NABAVE U DOMAĆOJ I PRAKSI EUROPSKOG SUDA
 
 • kako načela postupka javne nabave i pravne zaštite utječu na praksu DKOM-a
 • načela u praksi Europskog  suda i utjecaj na razvoj zakonodavnog okvira
  (2 nastavna sata) 
POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA
IZDAJU SE POLAZNICIMA PROGRAMA
 
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionic znosi  980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2015., plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 030715 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, (radni pribor, radni materijal s radovima autora ) i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I LEGALIZACIJA U PRAKSI - 11. lipnja 2015. (četvrtak), u 9,30 sati,.
ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA I OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - 27. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
NEKRETNINE – 2015. - 20. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU I ZUP-a - 8. svibnja 2015. (petak), u 9,00 sati
AKTUALNOSTI U PROVEDBI POSTUPKA OVRHE - 14. travnja 2015. (utorak), u 9,00 sati
GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS - 27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: