Savjetovanja

DJELOKRUG I SLUŽBENIČKI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

23. travnja 2015. (četvrtak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb


TEME

 1. DJELOKRUG I OVLASTI NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA I PREDSTAVNIČKOG TIJELA
 2. SLUŽBENIČKI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ ) SAMOUPRAVI - raspored-premještaj - stavljanje na raspolaganje i prestanak službe
 3. SLUŽBENIČKI ODNOSI U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI
 4. IMENOVANJE I OVLASTI PROČELNIKA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
 5. PLAĆE U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
   

PREDAVAČI

 • ANITA MARKIĆ, načelnica Sektora za lokalnu i područnu (regionalnu )samoupravu u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
 • SANDA PIPUNIĆ, načelnica Sektora za službenički sustav u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
 • ANDREJ ABRAMOVIĆ, sudac i predsjednik Upravnog suda u Zagrebu
 • ŠTEFANIJA KASABAŠIĆ, dipl. iur., Zagreb
 • NEVENKA BRKIĆ, dipl. oec., voditeljica Službe za financiranje JLP(R)S u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
 
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanjui znosi  980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2015., plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 230415 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, (radni pribor, radni materijal s radovima autora ) i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
PRIMJENA PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU I ZUP-a - 8. svibnja 2015. (petak), u 9,00 sati
AKTUALNOSTI U PROVEDBI POSTUPKA OVRHE - 14. travnja 2015. (utorak), u 9,00 sati
GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS - 27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: