Savjetovanja

ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA I OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA

RADIONICA O PROVEDBI OVRŠNOG ZAKONA

27. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

 

VODITELJICE RADIONICE:

 • TEA JANJIŠ ŠABIĆ, dipl. iur., voditeljica Centra, Fina, Sektor usluga za državu, Centar za provedbu ovrhe na nekretninama i pokretninama
 • SANDRA CINDRIĆ, dipl. iur., viša specijalistica za pravnu podršku, Fina, Sektor usluga za državu, Centar za prisilnu naplatu i predstečajne nagodbe
   

TEME

 • 9,30 - 11,00   Elektronička javna dražba u ovršnom postupku
     • novine u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama (zakonski i podzakonski propisi) 
     • pretpostavke za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi 
     • korištenje servisa e-Dražba
       
 • 11,00 - 11,30  STANKA
 • 11,30 - 13,10  Ovrha na novčanim sredstvima putem Fine 
     • dostava osnove za plaćanje u Finu na naplatu (formalne pretpostavke na koje ovrhovoditelj treba paziti prilikom podnošenja osnove za plaćanje)
     • zaštita prava ovršenika 
     • postupanje temeljem zadužnica od 1. 1. 2015. godine
     • izravna naplata: - izmjene koje donosi ZID OZ od 1. rujna 2014. godine
       • postupanje sa zahtjevom za izravnu naplatu 
       • provedba ovrhe temeljem obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine 
       • naplate kamate u izravnoj naplati - kada nije određena osnovom za plaćanje
     • novine u odnosu na izuzeća od ovrhe i ograničenja u ovrsi 
     • odnos predstečajne nagodbe i prisilne naplate

 
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanjui znosi  980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2015., plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 270515 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, (radni pribor, radni materijal s radovima autora ) i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I LEGALIZACIJA U PRAKSI - 11. lipnja 2015. (četvrtak), u 9,30 sati,.
NEKRETNINE – 2015. - 20. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU I ZUP-a - 8. svibnja 2015. (petak), u 9,00 sati
AKTUALNOSTI U PROVEDBI POSTUPKA OVRHE - 14. travnja 2015. (utorak), u 9,00 sati
GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS - 27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: