Savjetovanja

Radionica PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

• prioriteti u provedbi – potreba izmjena i dopuna Zakona

16. rujna 2016. (petak), u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Radionica, predavači i teme:

JOSIP BIENENFELD dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
9,00 - 10,15 1. ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU
 

- izrada i donošenje pravilnika za provedbu Zakona
- izrada i donošenje novih prostornih planova
- strateška procjena utjecaja na okoliš u izradi i donošenju novih prostornih planova
- usklađivanje s Direktivom 2014/89/EU EP i VE od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja
- posebni uvjeti u svrhu izrade glavnog projekta
- proširenje slučajeva u kojima se izdaje lokacijska dozvola

  2. ZAKON O GRADNJI
 

- razvrstavanje građevina s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom
- dopuštena odstupanja u građenju
- izvedbeni projekt
- posebni uvjeti u svrhu izrade glavnog projekta
- produženje roka važenja građevinske dozvole
- postojanje građevne čestice kao uvjet za pristupanje građenju
- fikcija postojanja pravnog interesa za izdavanje građevinske - dozvole na zemljištu u vlasništvu RH
- privremena uporabna dozvola

  3. ZAKON O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
  - multidisciplinarnost u izradi prostornih planova
- voditelj projekta građenja
- druge potrebne izmjene i dopune
DAMIR KONTREC dipl. iur, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
10,15 – 11,00 1. PRIMJENA PROPISA
  - o gradnji
- o prostornom uređenju
- o ozakonjenju bespravno izgrađenih zgrada i
- upisi u zemljišnu knjigu i katastar
11,00 – 11,30 STANKA
11,30 – 14,30 ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA
Kotizacija:
za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (s PDV-om)

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2016., plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun
Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 160916 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, (radni pribor, radni materijal s radovima autora) i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2016 godini:
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 27. rujna 2016. (utorak), u 10,00 sati
Savjetovanje NEKRETNINE 2016. - 5. srpnja 2016. (utorak) s početkom u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI I ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 28. lipnja 2016. (utorak) s početkom u 9,00 sati
Radionica GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. lipnja 2016. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ZUP-a I UREDSKO POSLOVANJE - 1. travnja 2016. (petak), u 9,00 sati
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,00 sati
GRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 19. veljače 2016. (petak), s početkom u 9,30 sati
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - 29. siječnja 2016. (petak) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: