Vlasničkopravni odnosi

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

U članku dajemo prikaz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji s konačnim prijedlogom Zakona, čije se donošenje u Hrvatskom saboru predlaže po hitnom postupku. Tim se Prijedlogom nastoji izmijeniti i dopuniti Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 175/03) jer je uočeno da pojedine njegove odredbe u praksi nisu provedive, dok određene odredbe nepotrebno otežavaju i poskupljuju provedbu propisanih postupaka i izdavanja akata. Također pojedini instituti toga Zakona nisu dovoljno jasno propisani, tako da njihova provedba nije ujednačena, pa zahtijeva dodatna tumačenja i objašnjenja u mjeri koja nije uobičajena. Posljedica takvog stanja stvari je sporo i teško izdavanje dozvola i drugih akata propisanih tim Zakonom, te pravna nesigurnost građana i drugih pravnih subjekata s tim u vezi.

Gotovo sve predložene izmjene i dopune usmjerene su na značajno olakšanje položaja u postupku izdavanja građevinske dozvole i prikupljanju dokumentacije za izdavanje te dozvole investitorima koji se pridržavaju pozitivnih propisa, dok određene izmjene i dopune imaju penalni karakter za investitore koji grade bez građevinske dozvole, odnosno protivno važećim propisima. Na taj se način potvrđuje i dodatno pojačava stajalište predlagatelja Zakona o neprihvatljivosti bespravne gradnje.

Uredila: Biljana Barjaktar, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5246 - od 16. lipnja 2004. na stranici 9.