Članci iz tematskog područja: Građansko procesno pravo

Naslov članka Informator Datum
Presuda zbog ogluhe – zakonsko uređenje i neka pitanja iz prakse 6467 2017.
Dopustivost preinake prijedloga za povrat u prijašnje stanje 6463 2017.
Dopustivost preinake prijedloga za povrat u prijašnje stanje 6463 2017.
Prethodno pitanje 6457 2017.
Neka razmišljanja o procesnopravnom položaju umješača s položajem jedinstvenih suparničara 6448 2016.
Dokazna sredstva za utvrđivanje identiteta nekretnina 6445 2016.
Obrazloženje kao sastavni dio presude 6438 2016.
Pravne posljedice sudske nagodbe 6434 2016.
O odnosu između presude i rješenja 6426 2016.
O nekim novinama u uređenju parničnog postupka prema Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz svibnja 2016. 2. dio 6424 2016.
Rasprava pred drugostupanjskim sudom 6423 2016.
Ukidanje potvrde o pravomoćnosti 6420 2016.
Naknada parničnog troška pri povlačenju tužbe 6415 2016.
Naknada parničnog troška pri povlačenju tužbe 6415 2016.
Osnovno pravilo o raspodjeli tereta dokazivanja u parničnom postupku 6414 2016.
Izviđaji – specifična pravna radnja suda 6406 2016.
Predprocesni parnični troškovi 6405 2016.
Potvrda o pravomoćnosti 6401 2016.
Pripremno ročište 6400 2016.
Jesu li u parnicama koje se pokreću po rješenju ostavinskog suda nasljednici uvijek nužni i jedinstveni suparničari 6395 2015.
Prekluzije sa zaključenjem prethodnog parničnog postupka 6388 2015.
Prava svjedoka na naknadu troškova u parničnom postupku 6375 2015.
Je li sud u statusnim stvarima i sporovima o uzdržavanju dužan provesti prethodni postupak 6373 2015.
Neka pitanja vezana uz zastupanje na osnovi punomoći, s osvrtom na recentnu sudsku praksu 6370 2015.
Teret dokazivanja u parničnom postupku 6368 2015.
Pravni interes prema Zakonu o parničnom postupku 6366 2015.
(Ne)dopuštenost izvanredne revizije u slučaju različite prakse istog drugostupanjskog suda 6364 2015.
Povlašteni status Republike Hrvatske u primjeni članka 186.a Zakona o parničnom postupku 6359 2015.
Novo uređenje izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj 6356 2015.
Složenost odlučivanja o parničnim troškovima 6344 2014.

Stranice