Članci iz tematskog područja: Državna uprava, državni službenici i namještenici

Naslov članka Informator Datum
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (1. dio) 6509 2018.
Naknada troška prijevoza prema novom Kolektivnom ugovoru za javne službe 6509 2018.
Rješenje o imenovanju pročelnika 6498 2017.
O troškovima službenog putovanja 6490 2017.
Odgovornost i kultura zastupnika Hrvatskog sabora 6488 2017.
Novela zakona o državnim službenicima iz lipnja 2017. 6486 2017.
O institutu plaće i naknade plaće državnih službenika 6473 2017.
Sukob interesa državnih i lokalnih službenika 6419 2016.
Povrede službene dužnosti i disciplinske sankcije na državnoj i lokalnoj razini 6386 2015.
Novine u ostvarivanju prava na naknadu troškova prijevoza i prava na isplatu jubilarne nagrade 6223 2013.
Novine u ostvarivanju prava na naknadu troškova prijevoza i prava na isplatu jubilarne nagrade 6223 2013.
Prava državnih dužnosnika u svezi s radnim odnosom 6162 2013.
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 6106 2012.
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 6106 2012.
Novele Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave 5642 2008.
Raspored državnih službenika u prijelaznom razdoblju 5628 2008.
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave 5613 2007.
Primjena instituta nespojivosti obavljanja dužnosti člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s obavljanjem određenih dužnosti i mirovanje mandata 5609 2007.
Neposredni izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba - vraćanje povjerenja u politiku 5596 2007.
Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike 5591 2007.
Državna uprava, br. 58 5591 2007.
Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 77/07) 5588 2007.
Nomotehničko obrazovanje i usavršavanje dužnosnika i državnih službenika 5582 2007.
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 5572 2007.
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 5572 2007.
Prijam vježbenika u državnu službu 5570 2007.
Tumačenja kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike 5560 2007.
Tumačenja kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike 5560 2007.
Etika u borbi protiv administrativne korupcije 5556 2007.
Ocjenjivanje državnih službenika i utjecaj ocjenjivanja na prava i obveze službenika prema Zakonu o državnim službenicima 5555 2007.

Stranice