Članci iz tematskog područja: Zdravstvo

Naslov članka Informator Datum
Zdravstvena zaštita radnika izaslanih u Švicarsku 6468 2017.
Rodiljni dopust nakon radnog odnosa u drugoj državi članici Europske unije 6464 2017.
Načela europskih pravnih propisa u kontekstu prava iz zdravstvenog osiguranja radnika u Republici Hrvatskoj 6439 2016.
Zdravstvena zaštita radnika upućenih na privremeni rad u inozemstvo 6427 2016.
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja te prava na rodiljne i roditeljske potpore osoba na stručnom osposobljavanju za rad 6421 2016.
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja te prava na rodiljne i roditeljske potpore osoba na stručnom osposobljavanju za rad 6421 2016.
Nacrt prijedloga Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda 6418 2016.
Nacrt prijedloga Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda 6418 2016.
Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust 6412 2016.
Prava trudne radnice, radnice koja je rodila i radnice koja doji dijete 6395 2015.
Zdravstvena zaštita radnika izaslanih u drugu državu članicu EU 6390 2015.
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja 6381 2015.
Europska kartica zdravstvenog osiguranja 6370 2015.
Upućivanje na liječenje u inozemstvo 6362 2015.
Upućivanje na liječenje u inozemstvo 6362 2015.
Obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj 6359 2015.
Utvrđivanje osnovice za obračun naknade plaće 6356 2015.
Utvrđivanje osnovice za obračun naknade plaće 6356 2015.
Zdravstvena zaštita izaslanih radnika 6339 2014.
Zdravstveno osiguranje članova obitelji državljana drugih država članica Europske unije zaposlenih u Republici Hrvatskoj 6326 2014.
Smještaj uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja te pravo na bolovanje za vrijeme smještaja 6318 2014.
Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad i naknada plaće 6314 2014.
Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad i naknada plaće 6314 2014.
Novine u provođenju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u 2014. godini 6294 2014.
Novine u provođenju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u 2014. godini 6294 2014.
Planirano liječenje u inozemstvu 6289 2014.
Ocjena suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 6284 2014.
Primjena propisa Europske unije u Republici Hrvatskoj u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja 6276 2014.
Primjena propisa Europske unije u Republici Hrvatskoj u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja 6276 2014.
Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu 6261 2014.

Stranice