Članci iz tematskog područja: Gospodarstvo

Naslov članka Informator Datum
Utjecaj Brexita na financijska tržišta i gospodarstvo Europske unije 6448 2016.
Porez na dobit kao čimbenik gospodarskog rasta 6418 2016.
Kaznene sankcije u svezi s povredom zaštićene oznake izvornosti proizvoda i usluga 6413 2016.
Najčešće povrede propisa ugostitelja u ugostiteljskim objektima 6410 2016.
Novine u sankcioniranju nepoštenih trgovaca 6406 2016.
Izvođenje javnih vatrometa 6405 2016.
Poticanje ulaganja kao poduzetnička aktivnost trgovačkih subjekata 6397 2015.
Internet trgovina u hrvatskom trgovinskom zakonodavstvu 6395 2015.
Prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje 6388 2015.
Smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva 6385 2015.
Europski semestar i specifične preporuke Europske komisije državama članicama 6369 2015.
Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (Nar. nov., br. 14/14) 6364 2015.
53. susret pravnika Opatija od 13. do 15. svibnja 2015. 6364 2015.
Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU 6353 2015.
Ekonomska politika za izlazak iz krize 6327 2014.
Okvir za stvaranje konkurentog i slobodnog tržišnog gospodarstva 6304 2014.
Outsourcing u državnoj upravi 6292 2014.
Nova organiziranost gospodarskih inspekcija 6287 2014.
Posebni oblici prodaje prema novom Zakonu o zaštiti potrošača 6285 2014.
Zakonodavni okvir za obavljanje djelatnosti dadilje 6267 2014.
Novi pravni okvir u području kemijske sigurnosti 6223 2013.
Zakon o morskom ribarstvu - usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije 6219 2013.
Poboljšanje konkurentnosti Republike Hrvatske u uslugama redovitog brodskog prijevoza 6218 2013.
U potrazi za novim modelom gospodarskog razvoja Republike Hrvatske 6216 2013.
Najava Vlade Republike Hrvatske – opsežnije investicije 6185 2013.
Stagnacija gospodarstva 6172 2013.
Strukturni i investicijski fondovi EU – poticaji gospodarskom razvoju 6161 2013.
HGK – svestrana suradnja u zakonodavnim aktivnostima Vlade Republike Hrvatske 6142 2013.
Neka pitanja vezana uz primjenu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 6132 2012.
Financijsko poslovanje prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 6127 2012.

Stranice