Članci iz tematskog područja: Europsko pravo

Naslov članka Informator Datum
Tarife odvjetnika u kontekstu prava Europske unije 6518 2018.
Uredba o postupku u slučaju nesolventnosti 6502 2018.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - povreda prava na mirno uživanje vlasništva 6502 2018.
Potvrda privremenih mjera Europske unije u području međunarodne zaštite od strane Suda Europske unije 6501 2017.
Zahtjev domaćeg parničnog suda za prethodno pitanje Sudu Europske unije 6500 2017.
Postupanje prema Europskim uhidbenim nalozima u Velikoj Britaniji 6499 2017.
Postupanje prema Europskim uhidbenim nalozima u Velikoj Britaniji 6499 2017.
Postupanje prema Europskim uhidbenim nalozima u Velikoj Britaniji 6499 2017.
Značajne izmjene ugovora o javnoj nabavi u skladu s pravom Europske unije 6497 2017.
O zakonodavnim novinama u području ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda 6492 2017.
O zakonodavnim novinama u području ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda 6492 2017.
Preokret u predmetu Barbulescu vs Rumunjske 6492 2017.
Pregled promjena glede žiga Europske unije 6489 2017.
Novi Prijedlog EU Direktive o okvirima za preventivno restrukturiranje i pružanje druge prilike 6487 2017.
Ne bis in idem - korak dalje u tumačenju 6487 2017.
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – u praksi 6478 2017.
Novi Prijedlog EU Direktive o okvirima za preventivno restrukturiranje i pružanje druge prilike 6474 2017.
Nullum crimen sine lege u carinskom prekršajnom postupku 6473 2017.
Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka u kontekstu zaštite privatnosti radnika 6473 2017.
Budućnost Europe – uloga Europskog parlamenta 6472 2017.
Prilog raspravi zašto nam je potrebna revizija po dopuštenju 6463 2017.
Presude u predmetima C-484/15 i C-551/15 6463 2017.
Primjena načela onečišćivač plaća u području gospodarenja otpadom u praksi Suda Europske unije 6461 2017.
Europski nalog za blokadu računa 6459 2017.
Uloga uprave u izradi pravnih propisa u Francuskoj 6457 2017.
Mišljenje br. 19 Savjetodavnog vijeća europskih sudaca o ulozi predsjednika sudova 6453 2017.
Obrana demokracije – novo čitanje Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama 6450 2017.
O Preporukama koje se odnose na pokretanje prethodnog postupka pred Sudom Europske unije 6450 2017.
Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS) 6449 2016.
Novo ustrojstvo Suda Europske unije 6443 2016.

Stranice