Članci iz tematskog područja: Europsko pravo

Naslov članka Informator Datum
Uredba o postupku u slučaju nesolventnosti 6502 2018.
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - povreda prava na mirno uživanje vlasništva 6502 2018.
Potvrda privremenih mjera Europske unije u području međunarodne zaštite od strane Suda Europske unije 6501 2017.
Zahtjev domaćeg parničnog suda za prethodno pitanje Sudu Europske unije 6500 2017.
Postupanje prema Europskim uhidbenim nalozima u Velikoj Britaniji 6499 2017.
Postupanje prema Europskim uhidbenim nalozima u Velikoj Britaniji 6499 2017.
Postupanje prema Europskim uhidbenim nalozima u Velikoj Britaniji 6499 2017.
Značajne izmjene ugovora o javnoj nabavi u skladu s pravom Europske unije 6497 2017.
O zakonodavnim novinama u području ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda 6492 2017.
O zakonodavnim novinama u području ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda 6492 2017.
Preokret u predmetu Barbulescu vs Rumunjske 6492 2017.
Pregled promjena glede žiga Europske unije 6489 2017.
Novi Prijedlog EU Direktive o okvirima za preventivno restrukturiranje i pružanje druge prilike 6487 2017.
Ne bis in idem - korak dalje u tumačenju 6487 2017.
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – u praksi 6478 2017.
Novi Prijedlog EU Direktive o okvirima za preventivno restrukturiranje i pružanje druge prilike 6474 2017.
Nullum crimen sine lege u carinskom prekršajnom postupku 6473 2017.
Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka u kontekstu zaštite privatnosti radnika 6473 2017.
Budućnost Europe – uloga Europskog parlamenta 6472 2017.
Prilog raspravi zašto nam je potrebna revizija po dopuštenju 6463 2017.
Presude u predmetima C-484/15 i C-551/15 6463 2017.
Primjena načela onečišćivač plaća u području gospodarenja otpadom u praksi Suda Europske unije 6461 2017.
Europski nalog za blokadu računa 6459 2017.
Uloga uprave u izradi pravnih propisa u Francuskoj 6457 2017.
Mišljenje br. 19 Savjetodavnog vijeća europskih sudaca o ulozi predsjednika sudova 6453 2017.
Obrana demokracije – novo čitanje Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama 6450 2017.
O Preporukama koje se odnose na pokretanje prethodnog postupka pred Sudom Europske unije 6450 2017.
Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS) 6449 2016.
Novo ustrojstvo Suda Europske unije 6443 2016.
Uloga sudova u postupku utvrđivanja statusa tražitelja međunarodne zaštite 2. dio 6443 2016.

Stranice