Članci iz tematskog područja: Računovodstvo, financije i revizija

Naslov članka Informator Datum
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu 6462 2017.
Računovodstveni aspekt ambalaže 2. dio 6425 2016.
Računovodstveni aspekt ambalaže 6423 2016.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2015. 6408 2016.
Nepravilnosti u financijskim izvještajima 6396 2015.
Moderna mjerila performance poduzeća temeljena na novčanom tijeku 6395 2015.
Upravljanje rizicima prijevare s aspekta poslovne forenzike 6391 2015.
Financiranje Hrvatske gospodarske komore 6381 2015.
Sprječavanje prijevara u oporezivanju porezom na dodanu vrijednost 6379 2015.
Godišnji financijski izvještaji za javnu objavu za 2014. godinu 6368 2015.
Financijski odnosi Saveza i saveznih zemalja na osnovi financijskog ustava u SR Njemačkoj 2. dio 6364 2015.
Financijski odnosi Saveza i saveznih zemalja na osnovi financijskog ustava u SR Njemačkoj 6363 2015.
Računovodstveno priznavanje i značenje derivativnih financijskih instrumenata 2. dio 6361 2015.
Provedbeni propisi koji reguliraju faktoring poslovanje 2. dio 6359 2015.
Računovodstveno priznavanje i značenje derivativnih financijskih instrumenata 6359 2015.
Provedbeni propisi koji reguliraju faktoring poslovanje 6358 2015.
Kapitalizacija troškova posudbe 6354 2015.
Pravna priroda predstečajne nagodbe 6351 2015.
Pravna priroda predstečajne nagodbe 6351 2015.
Zaštita od rizika – hedging 2. dio 6351 2015.
Zaštita od rizika – hedging 6349 2015.
Podsjetnik za obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 6344 2014.
Nepravilnosti u poslovanju JLP(R)S-a prema izvješćima Državnog ureda za reviziju 6341 2014.
Računovodstveno praćenje interno razvijene nematerijalne imovine 6335 2014.
Financijsko izvještavanje i porezne obveze trgovačkih društava u stečaju 6331 2014.
Financijsko izvještavanje i porezne obveze trgovačkih društava u stečaju 6331 2014.
Prikaz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 6327 2014.
Prikaz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 6327 2014.
Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2013. 6318 2014.
Novine u uređenju postupka odgode plaćanja, obročne otplate duga te prodaje, otpisa ili djelomičnog otpisa potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 6316 2014.

Stranice