Članci iz tematskog područja: Računovodstvo, financije i revizija

Naslov članka Informator Datum
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu 6462 2017.
Računovodstveni aspekt ambalaže 2. dio 6425 2016.
Računovodstveni aspekt ambalaže 6423 2016.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2015. 6408 2016.
Nepravilnosti u financijskim izvještajima 6396 2015.
Moderna mjerila performance poduzeća temeljena na novčanom tijeku 6395 2015.
Upravljanje rizicima prijevare s aspekta poslovne forenzike 6391 2015.
Financiranje Hrvatske gospodarske komore 6381 2015.
Sprječavanje prijevara u oporezivanju porezom na dodanu vrijednost 6379 2015.
Godišnji financijski izvještaji za javnu objavu za 2014. godinu 6368 2015.
Financijski odnosi Saveza i saveznih zemalja na osnovi financijskog ustava u SR Njemačkoj 2. dio 6364 2015.
Financijski odnosi Saveza i saveznih zemalja na osnovi financijskog ustava u SR Njemačkoj 6363 2015.
Računovodstveno priznavanje i značenje derivativnih financijskih instrumenata 2. dio 6361 2015.
Provedbeni propisi koji reguliraju faktoring poslovanje 2. dio 6359 2015.
Računovodstveno priznavanje i značenje derivativnih financijskih instrumenata 6359 2015.
Provedbeni propisi koji reguliraju faktoring poslovanje 6358 2015.
Kapitalizacija troškova posudbe 6354 2015.
Zaštita od rizika – hedging 2. dio 6351 2015.
Pravna priroda predstečajne nagodbe 6351 2015.
Pravna priroda predstečajne nagodbe 6351 2015.
Zaštita od rizika – hedging 6349 2015.
Podsjetnik za obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 6344 2014.
Nepravilnosti u poslovanju JLP(R)S-a prema izvješćima Državnog ureda za reviziju 6341 2014.
Računovodstveno praćenje interno razvijene nematerijalne imovine 6335 2014.
Financijsko izvještavanje i porezne obveze trgovačkih društava u stečaju 6331 2014.
Financijsko izvještavanje i porezne obveze trgovačkih društava u stečaju 6331 2014.
Prikaz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 6327 2014.
Prikaz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 6327 2014.
Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2013. 6318 2014.
Novine u uređenju postupka odgode plaćanja, obročne otplate duga te prodaje, otpisa ili djelomičnog otpisa potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 6316 2014.

Stranice