Članci iz tematskog područja: Radno i socijalno pravo

Naslov članka Informator Datum
Neplaćeni dopust 6467 2017.
Utjecaj zdravstvenog stanja radnika i privremene nesposobnosti za rad na prava i obveze iz radnog odnosa 6466 2017.
Otkaz ugovora o radu zbog postupanja radnika izvan radnog odnosa 6464 2017.
Pojam radnog vremena prema presudi Suda pravde Europske unije u predmetu Tyco (C-266/14) 6459 2017.
Minimalna plaća u 2017. godini 6459 2017.
Kriteriji za odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u sudskoj praksi 6452 2017.
Pravilo o teretu dokazivanja u postupcima zaštite dostojanstva radnika 6446 2016.
Arbitraža i mirenje u radnim sporovima 6445 2016.
Ustupanje radnika s prekograničnim elementom 6441 2016.
Djelovanje privatnih detektiva u području radnih odnosa 6440 2016.
Pravni okvir rada vikendom 6439 2016.
Vraćanje radnika na rad nakon nedopuštenog otkaza 6438 2016.
Preporuka MOR-a za dostojanstven rad radnika na izdvojenim mjestima rada 6433 2016.
Prestanak ugovora o radu sporazumom radnika i poslodavca 6432 2016.
Nezakonito pribavljeni dokazi u parničnom postupku kao posljedica povrede prava na privatnost radnika 6431 2016.
Prokura i ugovor o radu 6430 2016.
Neplaćeni i plaćeni dopust zaposlenika u javnim službama 6427 2016.
Jednake mogućnosti i prava zaposlenika s obiteljskim odgovornostima 6426 2016.
Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredaba 6423 2016.
Blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj 6420 2016.
Korištenje »starog« godišnjeg odmora 6420 2016.
Pravni temelji propisivanja podataka o plaći poslovnom tajnom 6418 2016.
Postupak arbitraže radi nadomještanja suglasnosti na odluku poslodavca 6418 2016.
Direktiva 2014/67/EU o upućivanju radnika na rad u inozemstvo u kontekstu prekograničnog pružanja usluga 6417 2016.
Komu i čemu služi stručno osposobljavanje za rad? 6411 2016.
O zaštiti privatnosti radnika u radnom odnosu 6410 2016.
Privremeno ustupanje radnika u povezano društvo 6408 2016.
Novine u provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima 6404 2016.
Promjene u postupku izbora radničkih vijeća 6404 2016.
Institut prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca 2. dio 6400 2016.

Stranice