Članci iz tematskog područja: Radno i socijalno pravo

Naslov članka Informator Datum
Sporazum o prestanku ugovora o radu 6492 2017.
Ovrha na plaći po pristanku ovršenika 6489 2017.
Primjer evidencije o radnicima 6489 2017.
Pravo poslodavca na povrat otpremnine - procesne i materijalne pretpostavke 6488 2017.
Primjer evidencije o radnicima 6488 2017.
Novine u evidencijama o radnicima i o radnom vremenu 6487 2017.
Prikriveni nadzor radnika u kontekstu povrede privatnosti i (ne)zakonito pribavljenih dokaza u radnom sporu 6486 2017.
Ogledni primjer Zahtjeva poslodavca za prekovremenim radom radnika 6482 2017.
Poticanje zapošljavanja 6481 2017.
Neplaćeni dopust 6467 2017.
Utjecaj zdravstvenog stanja radnika i privremene nesposobnosti za rad na prava i obveze iz radnog odnosa 6466 2017.
Otkaz ugovora o radu zbog postupanja radnika izvan radnog odnosa 6464 2017.
Minimalna plaća u 2017. godini 6459 2017.
Pojam radnog vremena prema presudi Suda pravde Europske unije u predmetu Tyco (C-266/14) 6459 2017.
Kriteriji za odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u sudskoj praksi 6452 2017.
Pravilo o teretu dokazivanja u postupcima zaštite dostojanstva radnika 6446 2016.
Arbitraža i mirenje u radnim sporovima 6445 2016.
Ustupanje radnika s prekograničnim elementom 6441 2016.
Djelovanje privatnih detektiva u području radnih odnosa 6440 2016.
Pravni okvir rada vikendom 6439 2016.
Vraćanje radnika na rad nakon nedopuštenog otkaza 6438 2016.
Preporuka MOR-a za dostojanstven rad radnika na izdvojenim mjestima rada 6433 2016.
Prestanak ugovora o radu sporazumom radnika i poslodavca 6432 2016.
Nezakonito pribavljeni dokazi u parničnom postupku kao posljedica povrede prava na privatnost radnika 6431 2016.
Prokura i ugovor o radu 6430 2016.
Neplaćeni i plaćeni dopust zaposlenika u javnim službama 6427 2016.
Jednake mogućnosti i prava zaposlenika s obiteljskim odgovornostima 6426 2016.
Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredaba 6423 2016.
Korištenje »starog« godišnjeg odmora 6420 2016.
Blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj 6420 2016.

Stranice