Članci iz tematskog područja: Radno i socijalno pravo

Naslov članka Informator Datum
Pojedina pitanja u svezi s prestankom ugovora o radu 6519 2018.
Dopuštenost otkaza trudnoj radnici u svjetlu odluke Suda Europske unije u predmetu C-103/16 6514 2018.
Utjecaj pogrešne vrste otkaza na dopuštenost samog otkaza 6512 2018.
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca 6511 2018.
Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini 6508 2018.
Prikaz izmjena Zakona o minimalnoj plaći 6505 2018.
Izmjene i dopune Zakona o radu 6504 2018.
Savjetovanje s radničkim vijećem u sudskoj praksi 6502 2018.
Najveći broj zaštićenih sindikalnih povjerenika kod poslodavca 6501 2017.
Najveći broj zaštićenih sindikalnih povjerenika kod poslodavca 6501 2017.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu 6500 2017.
Suglasnost poslodavca za sklapanje ugovora o dodatnom radu radnika 6496 2017.
Problemi u ostvarivanju prava radnika u slučaju stečaja i blokade računa poslodavca 6495 2017.
Sporazum o prestanku ugovora o radu 6492 2017.
Ovrha na plaći po pristanku ovršenika 6489 2017.
Primjer evidencije o radnicima 6489 2017.
Pravo poslodavca na povrat otpremnine - procesne i materijalne pretpostavke 6488 2017.
Primjer evidencije o radnicima 6488 2017.
Novine u evidencijama o radnicima i o radnom vremenu 6487 2017.
Prikriveni nadzor radnika u kontekstu povrede privatnosti i (ne)zakonito pribavljenih dokaza u radnom sporu 6486 2017.
Ogledni primjer Zahtjeva poslodavca za prekovremenim radom radnika 6482 2017.
Poticanje zapošljavanja 6481 2017.
Neplaćeni dopust 6467 2017.
Utjecaj zdravstvenog stanja radnika i privremene nesposobnosti za rad na prava i obveze iz radnog odnosa 6466 2017.
Otkaz ugovora o radu zbog postupanja radnika izvan radnog odnosa 6464 2017.
Minimalna plaća u 2017. godini 6459 2017.
Pojam radnog vremena prema presudi Suda pravde Europske unije u predmetu Tyco (C-266/14) 6459 2017.
Kriteriji za odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u sudskoj praksi 6452 2017.
Pravilo o teretu dokazivanja u postupcima zaštite dostojanstva radnika 6446 2016.
Arbitraža i mirenje u radnim sporovima 6445 2016.

Stranice