Članci iz tematskog područja: Javna nabava

Naslov članka Informator Datum
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u javnoj nabavi 6515 2018.
Dostava popratnih dokumenata u postupku pregleda i ocjene ponuda 6513 2018.
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi od 1. siječnja 2018. godine 6508 2018.
Koje nam novosti donose novi pravilnici iz područja javne nabave? 6495 2017.
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi 6491 2017.
Institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda prema Zakonu o javnoj nabavi - normativno rješenje i praksa 6482 2017.
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – u praksi (2) 6481 2017.
Odabir ekonomski najpovoljnije ponude 6473 2017.
Otvoreni postupak javne nabave 6472 2017.
Otvoreni postupak javne nabave 6471 2017.
Praksa Državne komisije prema novome Zakonu o javnoj nabavi 6470 2017.
Odabir ponude sukladno Zakonu o javnoj nabavi 6468 2017.
Ugovor o javnoj nabavi 6467 2017.
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma 6459 2017.
Mogućnost oslanjanja na sposobnosti drugih gospodarskih subjekata 6450 2017.
Najznačajnije novine koje donosi Zakon o javnoj nabavi 6450 2017.
Mogućnost oslanjanja na sposobnosti drugih gospodarskih subjekata 6449 2016.
Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave 6447 2016.
O »sektorskoj« Direktivi 2014/25/EU 6445 2016.
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi 6437 2016.
Neke nedoumice glede zakonodavnog rješenja pravne zaštite 6436 2016.
Elektronička javna nabava 6434 2016.
Najvažnije novine u javnoj nabavi 6431 2016.
Poslovna tajna u sustavu javne nabave 6431 2016.
Korištenje upute s dodatkom »jednakovrijedan« 6423 2016.
Raskid ugovora o javnoj nabavi 6422 2016.
Razlozi isključenja i »samokorigiranje« – izravan učinak Direktive 2014/24/EU 6420 2016.
Zelena javna nabava 6417 2016.
Profesionalni propust kao razlog isključenja u sustavu javne nabave 6411 2016.
Europska komisija utvrdila je standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi ESPD 6410 2016.

Stranice