Članci iz tematskog područja: Javna nabava

Naslov članka Informator Datum
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma 6459 2017.
Mogućnost oslanjanja na sposobnosti drugih gospodarskih subjekata 6450 2017.
Najznačajnije novine koje donosi Zakon o javnoj nabavi 6450 2017.
Mogućnost oslanjanja na sposobnosti drugih gospodarskih subjekata 6449 2016.
Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave 6447 2016.
O »sektorskoj« Direktivi 2014/25/EU 6445 2016.
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi 6437 2016.
Neke nedoumice glede zakonodavnog rješenja pravne zaštite 6436 2016.
Elektronička javna nabava 6434 2016.
Najvažnije novine u javnoj nabavi 6431 2016.
Poslovna tajna u sustavu javne nabave 6431 2016.
Korištenje upute s dodatkom »jednakovrijedan« 6423 2016.
Raskid ugovora o javnoj nabavi 6422 2016.
Razlozi isključenja i »samokorigiranje« – izravan učinak Direktive 2014/24/EU 6420 2016.
Zelena javna nabava 6417 2016.
Profesionalni propust kao razlog isključenja u sustavu javne nabave 6411 2016.
Europska komisija utvrdila je standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi ESPD 6410 2016.
Nove vrijednosti europskih pragova u postupcima javne nabave 6408 2016.
Neuobičajeno niska cijena ponude u postupcima javne nabave 6406 2016.
O institutu središnje javne nabave 6404 2016.
Kvaliteta i iskustvo predloženog tima ponuditelja u postupcima javne nabave intelektualnih usluga 6399 2016.
Izmjene i dopune Zakona o javno-privatnom partnerstvu 6397 2015.
Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude de lege ferenda 6393 2015.
Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i mišljenja Ministarstva gospodarstva 6391 2015.
Izuzeća za sektorske naručitelje sukladno Direktivi 2014/25/EU 2. dio 6390 2015.
Izuzeća za sektorske naručitelje sukladno Direktivi 2014/25/EU 6388 2015.
Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave 6384 2015.
Predstavnici naručitelja u postupcima javne nabave 6380 2015.
Zaštita prava u javnoj nabavi pokretanjem upravnog spora 6374 2015.
Dokazivanje sposobnosti prema Direktivi 2014/24/EU za javne naručitelje 6369 2015.

Stranice