Članci iz tematskog područja: Državni proračun i proračunsko računovodstvo

Naslov članka Informator Datum
Prikaz Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2018. godinu 6507 2018.
Prikaz Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2018. godinu 6507 2018.
Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 6502 2018.
Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 6502 2018.
Ključne novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu 6357 2015.
Ključne novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu 6357 2015.
Devetomjesečno izvještavanje proračuna i korisnika proračuna 5588 2007.
Izvještavanje proračuna i korisnika proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2007. 5536 2007.
Državni proračun - potrebe i mogućnosti financiranja 5536 2007.
Potraživanja u proračunskom računovodstvu 5532 2007.
Postupak otuđivanja imovine kod proračunskih korisnika 5527 2007.
Postupak otuđivanja imovine kod proračunskih korisnika 5527 2007.
Prikaz Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu 5519 2007.
Važne upute uz sastavljanje i predaju financijskih izvještaja za 2006. godinu za proračune i korisnike proračuna 5518 2007.
Važne upute uz sastavljanje i predaju financijskih izvještaja za 2006. godinu za proračune i korisnike proračuna 5518 2007.
Financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2006. godinu 5517 2007.
Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu 5505 2006.
Predujmovi kod proračuna i proračunskih korisnika 5500 2006.
Godišnji popis imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika 5499 2006.
Tekuće i investicijsko održavanje i investicijsko ulaganje kod proračuna i proračunskih korisnika 5497 2006.
Devetomjesečno izvještavanje proračuna i korisnika proračuna 5485 2006.
Proračunsko računovodstvo u osnovnim školama 5481 2006.
Proračunsko planiranje za razdoblje 2007.-2009. 5479 2006.
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu 5469 2006.
Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje siječanj-lipanj 2006. godine 5457 2006.
Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja 5453 2006.
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2005. GODINU 5436 2006.
TROMJESEČNO IZVJEŠTAVANJE PRORAČUNA I KORISNIKA PRORAČUNA 5432 2006.
DONACIJE KOD PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA 5425 2006.
KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 5421 2006.

Stranice