Članci iz tematskog područja: Doprinosi

Naslov članka Informator Datum
Europska budućnost hrvatskog građanskog pravosuđa 6514 2018.
»Uređenje međe u postupcima izmjere zemljišta i sudskoj praksi« 6492 2017.
Konačni obračun članarina, naknada i spomeničke rente za 2016. godinu 6454 2017.
Konačni obračun članarina, naknada i spomeničke rente za 2015. godinu 6405 2016.
Obračun obveza iz plaća u 2016. godini 6404 2016.
Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu 6398 2015.
Iskazivanje novčane naknade u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom 2. dio 6388 2015.
Iskazivanje novčane naknade u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom 2. dio 6388 2015.
Iskazivanje novčane naknade u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom 6387 2015.
Iskazivanje novčane naknade u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom 6387 2015.
Praktična primjena nove stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 3.dio 6280 2014.
Praktična primjena nove stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 2.dio 6276 2014.
Praktična primjena nove stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 6272 2014.
Novine u izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 6270 2014.
Izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa 6263 2014.
Konačni obračun članarine, turističkim zajednicama i spomeničke rente za 2013. godinu 6249 2014.
Popunjavanje Obrasca JOPPD – pitanja i odgovori 6246 2014.
Popunjavanje Obrasca JOPPD – pitanja i odgovori 6246 2014.
Komunalni doprinos prema Nacrtu prijedloga Zakona o gradnji 6200 2013.
Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2012. godinu 6150 2013.
Izmjene i dopune Zakona o doprinosima 6140 2013.
Novi provedbeni propisi o doprinosima 6080 2012.
Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa 6076 2012.
Plaćanje spomeničke rente od 1. ožujka 2012. 6057 2012.
Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2011. godinu 6044 2012.
Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja u 2012. godini 6032 2011.
Izmjene i dopune Zakona o doprinosima 5943 2011.
Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2010. godinu 5939 2011.
Obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje 5869 2010.
Osnovice za obračun doprinosa za 2009. godinu 5724 2009.

Stranice