Članci iz tematskog područja: Kazneno pravo

Naslov članka Informator Datum
Hamlet u Haagu – To speak or not to speak? 6502 2018.
Neisplata plaće kao kazneno djelo 6454 2017.
Neisplata plaće kao kazneno djelo 6454 2017.
Jačanje jamstva pravičnog suđenja u skraćenom postupku 6449 2016.
Pravni prijepori uz tzv. Zakon o regionalnoj nadležnosti 6445 2016.
Sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom 6442 2016.
Kaznenopravna zaštita maloljetnika kao počinitelja kaznenih djela 2. dio 6441 2016.
Kaznenopravna zaštita maloljetnika kao počinitelja kaznenih djela 6439 2016.
Obijesna vožnja u cestovnom prometu 6435 2016.
Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u hrvatskom zakonodavstvu 6420 2016.
Najvažnije izmjene novele Kaznenog zakona iz 2015. 2. dio 6417 2016.
Mito i korupcija kao društvena pojava 6414 2016.
Mito i korupcija kao društvena pojava 6414 2016.
O pitanju usklađenosti Zakona o kaznenom postupku s Direktivom 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. 6410 2016.
O pitanju usklađenosti Zakona o kaznenom postupku s Direktivom 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. 6410 2016.
Novela Kaznenog zakona iz 2015. 6409 2016.
Kako prečeste izmjene kaznenih zakona utječu na pravnu sigurnost 6401 2016.
Priznanje i izvršenje odluke stranog pravosudnog tijela 6381 2015.
Povratak »nasilja u obitelji« i »nasilničkog ponašanja« kao samostalnih kaznenih djela 6371 2015.
Povreda ustavnog prava zabrane zlostavljanja osoba lišenih slobode u proceduralnom aspektu 2. dio 6367 2015.
Povreda ustavnog prava zabrane zlostavljanja osoba lišenih slobode u proceduralnom aspektu 2. dio 6367 2015.
Povreda ustavnog prava zabrane zlostavljanja osoba lišenih slobode u proceduralnom aspektu 6366 2015.
Povreda ustavnog prava zabrane zlostavljanja osoba lišenih slobode u proceduralnom aspektu 6366 2015.
Zloporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju 6362 2015.
Kaznene i prekršajne odredbe iz Zakona o strateškim robnim zalihama 6358 2015.
Kaznena djela protiv tržišta kapitala u novom Kaznenom zakonu 6324 2014.
O značenju i ulozi državnog odvjetnika u postupku izvršenja europskog uhidbenog naloga 6314 2014.
O značenju i ulozi državnog odvjetnika u postupku izvršenja europskog uhidbenog naloga 6314 2014.
O značenju i ulozi državnog odvjetnika u postupku izvršenja europskog uhidbenog naloga 6314 2014.
Utjecaj Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu na ustavne poretke država članica EU 2. dio 6286 2014.

Stranice