Članci iz tematskog područja: Ovršno pravo

Naslov članka Informator Datum
Podnošenje prijedloga za ovrhu mjesno nenadležnom javnom bilježniku - različita sudska praksa 6495 2017.
Provedba ovrhe radi naplate novčane tražbine po osnovi radnog odnosa 6492 2017.
Novine u ovršnom postupku 6490 2017.
Novosti u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini prema noveli Ovršnog zakona iz 2017. 6486 2017.
Novosti u naplati HRT pristojbe 6482 2017.
Isplata regresa u slučaju provedbe ovrhe 6481 2017.
Stvarna nadležnost u ovršnom postupku i članak 287. stavak 2. Ovršnog zakona 6474 2017.
Prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima 6474 2017.
Ovršni postupak prema novom Općem poreznom zakonu 2. dio 6465 2017.
Ovršni postupak prema novom Općem poreznom zakonu 6464 2017.
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika 6460 2017.
Legitimacija ovršenika odnosno ovrhovoditelja za potrebe provedbe ovrhe 6446 2016.
Promjena stvarnog stanja nekretnine kao zapreka provođenja ovršnog postupka 6441 2016.
Predlaganje novog sredstva ili predmeta ovrhe 6440 2016.
Predlaganje novog sredstva ili predmeta ovrhe 6440 2016.
Nema više odbacivanja nepotpunih ovršnih prijedloga 6425 2016.
Ovrhom do plaće 6419 2016.
Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 6394 2015.
Odgoda ovrhe prema odredbama Ovršnog zakona 6383 2015.
Novine u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima po računu ovršenika 6367 2015.
Provođenje elektroničke javne dražbe u ovršnom postupku 6366 2015.
Namirenje tražbina osiguranih fiducijarnim osiguranjem na nekretninama prema pravilima ovršnog prava 6359 2015.
Zaštita novčanih sredstava od ovrhe 6354 2015.
Novine u prodaji nekretnina – elektronička javna dražba 6352 2015.
Postupanje Financijske agencije u primjeni izmjena i dopuna Ovršnog zakona 6331 2014.
Novela Ovršnog zakona 6323 2014.
Što donose izmjene i dopune Ovršnog zakona? 6302 2014.
Izvansudska ovrha radi naplate zateznih kamata na parnični trošak 6286 2014.
Ovrha protiv dužnikova nasljednika utvrđenog rješenjem o nasljeđivanju 6270 2014.
Privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine 6265 2014.

Stranice