Članci iz tematskog područja: Ovršno pravo

Naslov članka Informator Datum
Ovršni postupak prema novom Općem poreznom zakonu 2. dio 6465 2017.
Ovršni postupak prema novom Općem poreznom zakonu 6464 2017.
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika 6460 2017.
Legitimacija ovršenika odnosno ovrhovoditelja za potrebe provedbe ovrhe 6446 2016.
Promjena stvarnog stanja nekretnine kao zapreka provođenja ovršnog postupka 6441 2016.
Predlaganje novog sredstva ili predmeta ovrhe 6440 2016.
Predlaganje novog sredstva ili predmeta ovrhe 6440 2016.
Nema više odbacivanja nepotpunih ovršnih prijedloga 6425 2016.
Ovrhom do plaće 6419 2016.
Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 6394 2015.
Odgoda ovrhe prema odredbama Ovršnog zakona 6383 2015.
Novine u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima po računu ovršenika 6367 2015.
Provođenje elektroničke javne dražbe u ovršnom postupku 6366 2015.
Namirenje tražbina osiguranih fiducijarnim osiguranjem na nekretninama prema pravilima ovršnog prava 6359 2015.
Zaštita novčanih sredstava od ovrhe 6354 2015.
Novine u prodaji nekretnina – elektronička javna dražba 6352 2015.
Postupanje Financijske agencije u primjeni izmjena i dopuna Ovršnog zakona 6331 2014.
Novela Ovršnog zakona 6323 2014.
Što donose izmjene i dopune Ovršnog zakona? 6302 2014.
Izvansudska ovrha radi naplate zateznih kamata na parnični trošak 6286 2014.
Ovrha protiv dužnikova nasljednika utvrđenog rješenjem o nasljeđivanju 6270 2014.
Privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine 6265 2014.
Uloga Jedinstvenog registra računa u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 6261 2014.
Prisilna naplata temeljem odredaba Prekršajnog zakona 6256 2014.
Prigovor zastare u ovršnom postupku 6242 2014.
Dostavnica kao fetiš u provedbi postupka ovrhe 6232 2013.
Ovrha na računima građanina i zaštita novčanih sredstava od ovrhe 6224 2013.
Naknada troškova postupka u ovršnom postupku 6219 2013.
Izlučni prigovor u ovršnom postupku i izlučna tužba 6183 2013.
Naplata po zadužnici u praksi 6181 2013.

Stranice