Članci iz tematskog područja: Intelektualno i industrijsko vlasništvo

Naslov članka Informator Datum
Svjedodžba o dodatnoj zaštiti u određenim područjima 6471 2017.
Pravno reguliranje neobveznih izraza kvalitete 6426 2016.
Stjecanje uvjeta za obavljanje poslova ovlaštenog zastupnika industrijskog vlasništva 6231 2013.
Superiorna pozicija čuvenih i dobro poznatih žigova na tržištu 6096 2012.
Pro ACTA v. ad ACTA 6052 2012.
Novela Zakona o žigu iz 2011. 2.dio 5982 2011.
Novela Zakona o žigu iz 2011. 5980 2011.
Povreda prava na žig 5959 2011.
Zaštita topografije poluvodičkih proizvoda 2. dio 5868 2010.
Zaštita topografija poluvodičkih proizvoda 5867 2010.
Ništavost žiga 2. dio 5844 2010.
Ništavost žiga 1. dio 5843 2010.
Uvjeti obavljanja djelatnosti radija i televizije prema Zakonu o elektroničkim medijima 5816 2009.
Ambalaža – neizostavno sredstvo suvremenog marketinga i trgovine 5803 2009.
Neka pitanja uz položaj pasivno legitimirane osobe u postupcima zbog povrede industrijskog dizajna 5706 2008.
Postupak za poništaj industrijskog dizajna 5649 2008.
Zaštita naziva internet domene 5634 2008.
Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2007. 5600 2007.
Novele zakona o pravima industrijskog vlasništva 5586 2007.
Povreda prava intelektualnog vlasništva oglašavanjem u medijima 5578 2007.
Kazneno djelo povrede prava industrijskog vlasništva i neovlaštene uporabe tuđe tvrtke 5578 2007.
Prava na autorskim djelima nastalim u radnom odnosu i po narudžbi 5566 2007.
Pravo autora i nakladnika na naknadu za fotokopiranje knjiga i drugih pisanih izdanja 5552 2007.
Licencije u međunarodnoj trgovini 5544 2007.
PRAVNA ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA 5410 2006.
Puna pozornost zaštiti autorskog prava 5396 2005.
ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA 5377 2005.
GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA U OKVIRU PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 5360 2005.
KAZNENA DJELA PROTIV AUTORSKOG PRAVA 5355 2005.
Temeljne pravne i marketinške odrednice branda 5340 2005.

Stranice