Članci iz tematskog područja: Trgovačko pravo

Naslov članka Informator Datum
Što je pravni posao? 6509 2018.
Status imovine subjekata brisanih iz sudskog registra 6494 2017.
Podjela unovčene materijalne imovine trgovačkog društva u likvidaciji 6490 2017.
Europski nalog za blokadu računa 6488 2017.
Primjer Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionica 6484 2017.
Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku 6469 2017.
Nadzor nad radom faktoring-društava 2. dio 6361 2015.
Nadzor nad radom faktoring-društava 6360 2015.
Uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada faktoring-društva 6354 2015.
20 godina primjene Zakona o trgovačkim društvima 6348 2015.
Osnovne značajke kolektivne pravne zaštite 3. dio 6294 2014.
Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima 6276 2014.
Odgovornost obrta za dugove i ovrha protiv obrtnika 6257 2014.
Porezni i računovodstveni aspekti u trgovinskom zastupanju 6116 2012.
Tržište kapitala 6085 2012.
Primjena članka 8. Zakona o trgovini i ograničenja pristupu tržištu naftnih derivata u Republici Hrvatskoj 6038 2012.
Primjena članka 8. Zakona o trgovini i ograničenja pristupu tržištu naftnih derivata u Republici Hrvatskoj 6038 2012.
Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja 5850 2010.
Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja 5849 2010.
Ugovor o povjerljivosti podataka 2.dio 5821 2009.
Ugovor o povjerljivosti podataka 5820 2009.
Pravni aspekti promidžbe elektroničkom poštom 5759 2009.
Otvaranje internetske trgovine 5746 2009.
Poslovna tajna – još uvijek prema zastarjelom modelu 5713 2008.
Pravna shvaćanja prihvaćena na sjednici sudaca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 19. lipnja 2008. 3. dio 5701 2008.
Pravna shvaćanja prihvaćena na sjednici sudaca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 19. lipnja 2008. 2. dio 5699 2008.
Pravna shvaćanja prihvaćena na sjednici sudaca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 19. lipnja 2008. 5698 2008.
Poslovna tajna, know-how nelojalna utakmica 5650 2008.
Monistički ustroj organa dioničkog društva 5624 2008.
Obveza trgovačkih društava na izvješćivanje, prema Noveli Zakona o trgovačkim društvima 5620 2008.

Stranice