Članci iz tematskog područja: Trgovačko pravo

Naslov članka Informator Datum
Nadzor nad radom faktoring-društava 2. dio 6361 2015.
Nadzor nad radom faktoring-društava 6360 2015.
Uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada faktoring-društva 6354 2015.
20 godina primjene Zakona o trgovačkim društvima 6348 2015.
Osnovne značajke kolektivne pravne zaštite 3. dio 6294 2014.
Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima 6276 2014.
Odgovornost obrta za dugove i ovrha protiv obrtnika 6257 2014.
Porezni i računovodstveni aspekti u trgovinskom zastupanju 6116 2012.
Tržište kapitala 6085 2012.
Primjena članka 8. Zakona o trgovini i ograničenja pristupu tržištu naftnih derivata u Republici Hrvatskoj 6038 2012.
Primjena članka 8. Zakona o trgovini i ograničenja pristupu tržištu naftnih derivata u Republici Hrvatskoj 6038 2012.
Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja 5850 2010.
Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja 5849 2010.
Ugovor o povjerljivosti podataka 2.dio 5821 2009.
Ugovor o povjerljivosti podataka 5820 2009.
Pravni aspekti promidžbe elektroničkom poštom 5759 2009.
Otvaranje internetske trgovine 5746 2009.
Poslovna tajna – još uvijek prema zastarjelom modelu 5713 2008.
Pravna shvaćanja prihvaćena na sjednici sudaca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 19. lipnja 2008. 3. dio 5701 2008.
Pravna shvaćanja prihvaćena na sjednici sudaca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 19. lipnja 2008. 2. dio 5699 2008.
Pravna shvaćanja prihvaćena na sjednici sudaca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 19. lipnja 2008. 5698 2008.
Poslovna tajna, know-how nelojalna utakmica 5650 2008.
Monistički ustroj organa dioničkog društva 5624 2008.
Obveza trgovačkih društava na izvješćivanje, prema Noveli Zakona o trgovačkim društvima 5620 2008.
Zakon o trgovačkim društvima - usklađivanje s pravnim stečevinama EU 5593 2007.
Smjernica Međunarodne trgovačke komore (ICC) o promidžbi i marketingu putem Interneta 5587 2007.
Kazneno djelo povrede dužnosti uprave u slučaju gubitka i insolventnosti trgovačkog društva 5535 2007.
Izdaci po osnovi uplaćenih premija zdravstvenog osiguranja 5523 2007.
Nepošteno tržišno natjecanje 5509 2006.
Nadzorni odbori 5492 2006.

Stranice