Članci iz tematskog područja: Stečajno pravo

Naslov članka Informator Datum
Novela Stečajnog zakona iz 2017. 6514 2018.
Neka pitanja e-pravosuđa kroz prizmu stečajnog prava 6504 2018.
Prva novela Stečajnog zakona 6499 2017.
Skraćeni stečajni postupak nad udrugom 6493 2017.
Stečaj udruge 6487 2017.
Raspolaganje tražbinama Republike Hrvatske u predstečajnim i stečajnim postupcima 6444 2016.
Arbitraža u stečajnom postupku 6433 2016.
Arbitraža u stečajnom postupku 6433 2016.
Izvansudski postupak u postupku stečaja potrošača 6424 2016.
Prilog raspravi o potrebi reforme – ideja i mogućnosti medijacije u stečajnompostupku trgovačkog pravosuđenja 6422 2016.
Prilog raspravi o potrebi reforme – ideja i mogućnosti medijacije u stečajnompostupku trgovačkog pravosuđenja 6422 2016.
Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima 6418 2016.
Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima 6418 2016.
Prijelazne i završne odredbe Stečajnog zakona 6413 2016.
Temeljne pretpostavke za funkciju povjerenika u postupku stečaja potrošača 6412 2016.
Stečajni postupak nad udrugom 6411 2016.
Stečajni postupak nad udrugom 6411 2016.
Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku 6404 2016.
Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku 6404 2016.
Novine u zakonskom uređenju instituta pobijanja pravnih radnji stečajnoga dužnika 2 dio 6399 2016.
Novine u zakonskom uređenju instituta pobijanja pravnih radnji stečajnoga dužnika 6398 2015.
Fond za namirenje troškova stečajnoga postupka 6392 2015.
Fond za namirenje troškova stečajnoga postupka 6392 2015.
Utjecaj otvaranja i zaključivanja stečajnog postupka na parnice po posebnim tužbama 6391 2015.
Rizik odbačaja žalbe zbog preuranjenosti 6390 2015.
Nova stečajna pravila za namirenje razlučnih vjerovnika 6388 2015.
Novi Stečajni zakon 2. dio 6386 2015.
Novi Stečajni zakon 2. dio 6386 2015.
Novi Stečajni zakon 6384 2015.
Novi Stečajni zakon 6384 2015.

Stranice