Članci iz tematskog područja: Komunalno gospodarstvo

Naslov članka Informator Datum
Komunalni redari i Zakon o održivom gospodarenju otpadom 6518 2018.
Plaćanje komunalne naknade za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske nakon Odluke Ustavnog suda 6512 2018.
Osvrt;na;Prijedlog;Zakona;o;komunalnom;gospodarstvu 6510 2018.
Učinkovito upravljanje otpadom 6504 2018.
O potrebi donošenja novog Zakona o komunalnom gospodarstvu 6498 2017.
Komunalna naknada za nekretnine u vlasništvu države 6496 2017.
O Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (2.) 6475 2017.
O Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada 6474 2017.
O mogućnosti postupanja pročelnika upravnog tijela umjesto komunalnog redara 6467 2017.
O mogućnosti financiranja izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uz sudjelovanje privatnih osoba 6465 2017.
Još o zaštiti javnih zelenih površina 6461 2017.
Komunalna naknada u 2017. godini 6459 2017.
Komunalna djelatnost javne rasvjete 6440 2016.
Naplata duga komunalne naknade u insolvencijskim postupcima 6438 2016.
Naplata duga komunalne naknade u insolvencijskim postupcima 6438 2016.
Nadležnosti komunalnih redara 6437 2016.
O dimnjačarskoj djelatnosti 2. dio 6436 2016.
O dimnjačarskoj djelatnosti 6435 2016.
O komunalnoj djelatnosti tržnice na malo 6432 2016.
Vođenje upravnog postupka protiv nepoznate stranke 6424 2016.
(Ne)dopuštenost mjere obustave isporuke vodnih usluga kućanstvima u Republici Hrvatskoj 6400 2016.
Razlozi za potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u odlukama jedinica lokalne samouprave 6400 2016.
Postupak donošenja odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave 6394 2015.
Uz Prijedlog Zakona o vodnim uslugama 6384 2015.
Vodne usluge u Europskoj uniji i načelo poštovanja pristupa uslugama od općeg gospodarskog interesa 6379 2015.
Donošenje rješenja o ovrsi duga komunalne naknade na novčanim sredstvima ovršenika 6373 2015.
Normativni sadržaj ljudskog prava na vodu 2. dio 6365 2015.
Dvojbe oko Zakona o pogrebničkoj djelatnosti 6361 2015.
Normativni sadržaj ljudskog prava na vodu 6354 2015.
Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva 6343 2014.

Stranice