Članci iz tematskog područja: Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Naslov članka Informator Datum
Novine u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 6505 2018.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – rješenje o napredovanju službenika 6502 2018.
O funkcijskoj klasifikaciji u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 6500 2017.
O (mogućnosti) prava na regres lokalnih službenika i namještenika 6484 2017.
Ogledni primjer rješenja o rasporedu u službu na neodređeno vrijeme (JLP(R)S) 6477 2017.
Dvojbe iz prakse o nespojivosti lokalnih dužnosti 6476 2017.
Ogledni primjer rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme 6473 2017.
Konstituirajuća sjednica predstavničkog tijela JLP(R)S-a 6472 2017.
Obveze i ograničenja u postupanju izvršnih tijela nakon raspisivanja lokalnih izbora 6471 2017.
O nespojivosti dužnosti izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 6468 2017.
O izborima i načinu obnašanja dužnosti izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 6466 2017.
Pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2017. godini iz Državnog proračuna 2. dio 6464 2017.
Pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2017. godini iz Državnog proračuna 6463 2017.
O financiranju javnih potreba u sportu 6452 2017.
Još o uslugama parkiranja vozila 2. dio 6448 2016.
Još o uslugama parkiranja vozila 6446 2016.
Promjene rasporeda lokalnog službenika tijekom službe 6444 2016.
O izborima za mjesne odbore 6443 2016.
O mogućnosti izgradnje tržnice kao objekta komunalne infrastrukture na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave 6442 2016.
O oblicima mjesne samouprave 6441 2016.
O djelatnosti održavanja parkirališta i naplate korištenja parkirnog mjesta na nekretninama u privatnom vlasništvu 6422 2016.
O daljnjem razvoju lokalne i područne (regionalne) samouprave 6416 2016.
Akti tijela jedinice lokalne samouprave u provedbi Zakona o zaštiti od buke 6413 2016.
O mandatu člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 6408 2016.
Redarstvene ovlasti jedinica lokalne samouprave 6407 2016.
O financiranju lokalnih jedinica u uvjetima kada se ne donese proračun za tekuću godinu odnosno odluka o privremenom financiranju 6405 2016.
O ovlastima, pravima i dužnostima predsjednika predstavničkog tijela 6398 2015.
Brendiranje gradova 2. dio 6395 2015.
Brendiranje gradova 6394 2015.
Zapošljavanje službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 6383 2015.

Stranice