Članci iz tematskog područja: Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Naslov članka Informator Datum
O izborima i načinu obnašanja dužnosti izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 6466 2017.
Pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2017. godini iz Državnog proračuna 2. dio 6464 2017.
Pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2017. godini iz Državnog proračuna 6463 2017.
O financiranju javnih potreba u sportu 6452 2017.
Još o uslugama parkiranja vozila 2. dio 6448 2016.
Još o uslugama parkiranja vozila 6446 2016.
Promjene rasporeda lokalnog službenika tijekom službe 6444 2016.
O izborima za mjesne odbore 6443 2016.
O mogućnosti izgradnje tržnice kao objekta komunalne infrastrukture na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave 6442 2016.
O oblicima mjesne samouprave 6441 2016.
O djelatnosti održavanja parkirališta i naplate korištenja parkirnog mjesta na nekretninama u privatnom vlasništvu 6422 2016.
O daljnjem razvoju lokalne i područne (regionalne) samouprave 6416 2016.
Akti tijela jedinice lokalne samouprave u provedbi Zakona o zaštiti od buke 6413 2016.
O mandatu člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 6408 2016.
Redarstvene ovlasti jedinica lokalne samouprave 6407 2016.
O financiranju lokalnih jedinica u uvjetima kada se ne donese proračun za tekuću godinu odnosno odluka o privremenom financiranju 6405 2016.
O ovlastima, pravima i dužnostima predsjednika predstavničkog tijela 6398 2015.
Brendiranje gradova 2. dio 6395 2015.
Brendiranje gradova 6394 2015.
Zapošljavanje službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 6383 2015.
Prava lokalnih dužnosnika 6376 2015.
O donošenju rješenja o prijmu u službu 2. dio 6375 2015.
Prava, obveze i odgovornost odgovornih osoba jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zaštiti i spašavanju 6370 2015.
Prava, obveze i odgovornost odgovornih osoba jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zaštiti i spašavanju 6370 2015.
O ograničavanju plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 6369 2015.
Opći akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 6361 2015.
Ocjenjivanje lokalnih službenika 6356 2015.
Određena pitanja pri utvrđivanju plaća lokalnih dužnosnika 6355 2015.
O financiranju lokalnih jedinica u slučaju nedonošenja proračuna 6354 2015.
Ovlasti upravljanja upravnim tijelom jedinice lokalne i područne regionalne) samouprave zbog odsutnosti i spriječenosti pročelnika 2. dio 6353 2015.

Stranice