Članci iz tematskog područja: Vlasničkopravni odnosi

Naslov članka Informator Datum
Odgovornost Republike Hrvatske za ograničenje prava vlasništva nametnuto Zakonom o najmu stanova 6517 2018.
Je li potreba uvjet vlasnikova posjeda i uporabe nekretnine? 6511 2018.
Pravo na dom – analiza jednog sudskog predmeta 6505 2018.
Prestanak rada Fonda za naknadu oduzete imovine i dovršetak postupka denacionalizacije 6500 2017.
Primjer tužbe radi smetanja posjeda 6481 2017.
Suglasnost za stjecanje vlasništva stranca na nekretnini u Republici Hrvatskoj, ako je temelj stjecanja sudska odluka 6478 2017.
Osnivanje prava služnosti puta i nužnog prolaza u sudskoj praksi 6465 2017.
Nepačanje – uznemiravanje prava vlasništva 6458 2017.
Suglasnost ministra pravosuđa na stjecanje prava vlasništva stranih osoba na temelju zakona 6448 2016.
O dosjelosti na nekretninama u društvenom vlasništvu 6447 2016.
Naknada za nacionalizirano deposedirano građevinsko zemljište 6432 2016.
Povreda prava vlasništva pri oduzimanju vozila bez pravne osnove 6426 2016.
Osvrt na dvojbe u primjeni propisa o procjeni vrijednosti nekretnina 6425 2016.
Naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište oduzeto prema Zakonu o građevinskom zemljištu 6420 2016.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu 6415 2016.
Pravo na poštovanje doma 6413 2016.
Neki prijepori oko primjene članka 9. Zakona o naknadi 6408 2016.
Neka praktična pitanja o stjecanju prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu 6407 2016.
Zamjena nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave kao ništetan pravni posao 6405 2016.
Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13) 6393 2015.
Stjecanje prava vlasništva stranaca na nekretninama na temelju zakona 6391 2015.
Prikaz novog Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 6390 2015.
Prikaz novog Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 6390 2015.
O odredbama i svrsi Zakona o postupanju s imovinom koju su vlasnici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta … 6388 2015.
Kritički osvrt na postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u Republici Hrvatskoj 6384 2015.
Pravni učinci reorganizacije sudova i ubrzanje postupka 6375 2015.
Novela Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 6375 2015.
Pojam turističkog zemljišta 6374 2015.
Temeljne odrednice Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina 6374 2015.
O pravu na naknadu izmakle koristi za vrijeme vođenja postupka povrata oduzetog poslovnog prostora 6373 2015.

Stranice